Förnya ditt medlemskap

Vill du förnya ditt medlemskap?
1.    Fyll i blanketten nedan (eller klicka här för att öppna den i nytt fönster)
2.    Betala din medlemsavgift direkt via internetbanken eller printa ut en räkning
3.    Printa ut ett kvitto på din betalning och hämta kvittot med dig då du hämtar läsårsdekalen.

Då du hämtar din nya dekal bör du ha ditt studiekort med dig!

Medlemsavgifter:
Hösttermin         25 €
Vårtermin            25 €
Läsår                     35 €

Bekanta dig med villkor samt giltighetstid här.