Frågor?

1. Hur länge är läsår och termin (höst/vår) dekalen i kraft?
Höstens dekal är i kraft till den 31.1. (OBS! HRT godkänner höstens dekal ändast fram till 31.12.)
Läsårsdekalen är i kraft till 30.9. (OBS! HRT godkänner läsårsdekalen ändast fram till 31.8.) 

2. Jag har tappat mitt studiekort, vad ska jag göra? Måste jag betala terminavgiften en gång till?
Ifall du tappat ditt studiekort men har betalat medlemsavgiften för pågående läsår behöver du inte betala medlemsavgiften, utan endast kortavgiften som är 15,10 €. Ett nytt kort kan du beställa via webben under rubriken Gammal medlem under Medlemsap.

3. Mitt studiekort har felaktiga uppgifter (t.ex. felaktigt namn eller födelsedatum) eller fel färg, vad ska jag göra?
Kontakta ASKs personal om detta genom att besöka oss på kontoret eller via e-post. Vi utreder orsaken till de felaktiga uppgifterna. I fall felet är p.g.a. leverantören eller ASK behöver du inte betala för ditt nya kort, i övriga fall blir du tvungen att betala 15,10€ för det nya kortet.

4. Jag har studerat på en annan yrkeshögskola tidigare. Måste jag beställa ett nytt kort?
Du måste beställa ett nytt kort eftersom  studiekortet är studerandekårs specifikt och ASK inte har rätt att klistra dekaler på andra än ASKs egna studiekort. För att bli medlem i ASK gå till Bli medlem under Medlemskap.

5. Studiekortet och utexamination?
Du kan vara medlem i ASK fram till din examination. Enligt SAMOKs reglement för studiekortet har du inte längre rätt att använda ditt studiekort då du utexaminerats, och ditt studiekort bör lämnas tillbaka till ASK vid examination.

6. Vad är det för skillnad på blått och grönt studiekort?
Det blå studiekortet är för heltidsstuderande, det gröna studiekortet för övriga studerande på yrkeshögskolan. De som avlägger en högre YH-examen eller studerar annars på deltid (dvs. studerar vid sidan om heltidsarbete) är berättigade till grönt studiekort. De aktuella kortvillkoren hittar du under rubriken medlemskap.

Som studerande på Öppna Arcada har du rätt att bli medlem i ASK men tyvärr inte rätt till ett studiekort.

Med det blå studiekortet är du berättigad till alla studerandeförmåner. Medan förmånerna på det gröna kortet är mer begränsade. Största skillnaden med korten är att det blå kortet berättigar dig till förmåner i buss- och tågtrafik, medan dessa inte lyckas med det gröna kortet.

7. Jag befinner mig på annan ort och har inte möjlighet att hämta läsårsklistermärket under kontorets öppehållningstider. Vad ska jag göra?
Kontakta ASKs personal och kom överens om arrangemang för hur du kan hämta ditt kort/din dekal. I fall detta inte kan arrangeras kan du (alltid enligt överenskommelse med ASK, gäller inte nya studiekort) posta ditt studiekort samt lösningsblanketten och ett returkuvert med frimärke till ASK. Alla dekaler klistras på studiekortet av ASKs personal, inga undantag till detta görs eftersom det förekommit missbruk av dekalerna.

8. Jag har flyttat och Studentbladet kommer fortfarande till min gamla adress fast jag ändrat adressuppgifterna i Arcadas register. Vad ska jag göra?
ASK medlemsregister är inte kopplat till Arcadas studentregister och därför måste du även uppdatera din adress till ASK. Adressändringen kan du göra på ASKs kontor eller via e-post till ASKs personal.

9. Jag har betalat min specialförenings (Commedia, HanSe, HoSK, TLK) medlemsavgift i samband med ASKs medlemsavgift, vad får jag för bevis på att jag är medlem i min specialförening?
Om du betalat specialföreningens medlemsavgift i samband med din kåravgift får du ett skillt klistermärke som bevis på betald avgift från ASKs kontor då du hämtar din dekal. Ifall du betalat direkt till specialföreningen ska du kontakta dem för att få ditt klistermärke.

10. Internet Explorer
På grund av säkerhetsskäl kommer man inte att kunna beställa studiekort med Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 eller äldre versioner av Internet Explorer efter den 1.12.2015. Vänligen använde en nyare version eller en annan webbläsare.

11. Frank
Från och med hösten 2014 kommer våra studerande att ha tillgång till alla Franks tjänster samt till studiekort via Frank. Frank ägs av studerandeorganisationer och strävar för att skapa en bättre och billigare vardag för dig som studerande. För att kunna ta del av Franks förmåner skall du gå till frank.fi och registrera dig där. För att kunna registrera dig måste du vara ASKs medlem.

Om du inte hittade svar på din fråga får du gärna kontakta oss personligen!


Kontaktuppgifter

Generalsekreterare
Jenny Tabermann
jenny(a)asken.fi
050 469 7407

Kommunikations- och medlemssekreterare
Maria Schmidt
maria(a)asken.fi
045 327 4220