Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet. Mer om Fullmäktigevalet kan du läsa här.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

ASK Fullmäktige 2018
Bild Ledamot Namn Valförbund
EmmaLaaser Ordförande Emma Laaser HanSe SF
RobinSkog I:a vice ordförande Robin Skog HoSK
MikaelaBorgman II:a vice ordförande Mikaela Borgman HoSK
LinaSmedlund 1 Lina Smedlund HoSK
PaulinaLaiho 3 Paulina Laiho HanSe SF
PatrickKoski 4 Patrick Koski HoSK
PernillaNordström 5 Pernilla Nordström HoSK
RobinHagberg 6 Robin Hagberg HanSe SF
MaxKivivuori 7 Max Kivivuori Commedia
ToveSalminen Styrelsen 2018, ej aktiv ledamot Tove Salminen HoSK
AndreasLohse 10 Andreas Lohse HanSe SF
MatiasHertzberg Styrelsen 2018, ej aktiv ledamot Matias Hertzberg Liberala Studerande LSK
MaxGrönroos 12 Max Grönroos TLK
JennyThors 13 Jenny Thors HoSK
CarinaBlomqvist 14 Carina Blomqvist HoSK
HannaVanhanen Suppleant Hanna Vanhanen HoSK
MariaBussman Suppleant Maria Bussman Commedia
PetraZarbock Suppleant Petra Zarbock HoSK
OskarAhlgren Suppleant Oskar Ahlgren HanSe SF
AnnsofieGustafsson Suppleant Ann-Sofie Gustafsson HoSK
JonnieLassila Suppleant Jonnie Lassila HanSe SF
RosannaHalttunen Suppleant Rosanna Halttunen Liberala Studerande LSK
MatiasKoskela Suppleant Matias Koskela HanSe SF
MikaelGrönblad Styrelsen 2018, ej aktiv ledamot Mikael Grönblad Commedia
LinaReinikainen Suppleant Lina Reinikainen HanSe SF
ValdemarSandell Suppleant Valdemar Sandell HanSe SF
KimHelsing Suppleant Kim Helsing HanSe SF
MonicaBöckerman Suppleant Monica Böckerman HanSe SF
GinaKurki Suppleant Gina Kurki HanSe SF
AlexandervonFlittner Suppleant Alexander von Flittner HanSe SF