Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet. Mer om Fullmäktigevalet kan du läsa här.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

ASK Fullmäktige 2017
Bild Ledamot Namn Valförbund
HannaL Ordförande Hanna Lindholm HoSK
DanielR I:a vice ordförande Daniel Rönnqvist HoSK
IdaB II:a vice ordförande Ida Blomstedt HoSK
SophiaI 1 Sophia Ignatius HoSK
MikaelaB 2 Mikaela Borgman HoSK
DanielaT 3 Daniela Thomasson HanSe SF
RoniH Styrelsen 2017,
ej aktiv ledamot
Roni Huttunen TLK
MonicaO 6 Monica Ollas Commedia
PiaB 7 Pia Bengts HoSK
RobinS 8 Robin Skog HoSK
ChristofferH 9 Christoffer Holm HanSe SF
PetraZ 10 Petra Zarbock HoSK
blank 11 Emilia Riikonen TLK
SamuelB 12 Samuel Berg HoSK
RasmusR 13 Rasmus Rask Commedia
PaulinaL 15 Paulina Laiho HanSe SF
AnnsofieG Suppleant Ann-Sofie Gustafsson HoSK
DanielT Suppleant Daniel Tallberg TLK
MikuG Suppleant Mikael Grönblad Commedia
AnnikaE Styrelsen 2017,
ej aktiv ledamot
Annika Eskman HanSe SF
AndreasL Suppleant Andreas Lohse HanSe SF
JesseM Suppleant Jesse Mervasto TLK
OlliH Suppleant Olli Hietanen Commedia
KevinK Suppleant Kevin Kainulainen HanSe SF
RolandS Suppleant Roland Sällström TLK
AxelN Suppleant Axel Nordman Commedia
DanielG Suppleant Daniel Grunér HanSe SF
MonicaB Suppleant Monica Böckerman HanSe SF