Medlemskap

Arcada studerandekår – ASK är Arcada studerandes röst inom högskolevärlden.

Genom att bli medlem i ASK kan du vara med och påverka framtiden för både dig själv och de övriga studerande i Arcada. För tillfället har Arcada över 1000 medlemmar och vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna med i verksamheten.

Förutom möjligheten att vara med i kårens verksamhet får du även ett studiekort som berättigar dig till förmåner både på campus och nationellt, genom förmåner som studerandekårerna och SAMOK avtalat. För att hitta mera information om studieförmåner kan du kolla frank.fi, eller kontakta ASKs kontor.  Som medlem får du även hem Studentbladet, som är Nordens äldsta studenttidning.

Priserna för medlemskap är följande

Hösttermin (1.8-31.1): 25,00 €
Vårtermin (1.1-30.9): 25,00 €
Läsår (1.8-30.9): 35,00 €

I fall av felbetald medlemsavgift eller avslutande av medlemskap kan studerande ansöka om att få sin medlemsavgift återbetald. ASKs styrelse behandlar återbetalningsansökningarna. En hanteringsavgift på 5€ avdras från den ansökta summan.

Studiekort

SAMOK-studiekortet är ett medlemskort för den studerandekår som definieras på kortet. Studerandekåren är medlem i Finlands studerandekårers förbund – SAMOK. En enskild studerande blir alltså medlem i sin yrkeshögskolas studerandekår, och kåren är i sin tur är medlem i SAMOK. Kortet är inte ett medlemskort för SAMOK. SAMOK-studiekortet visar att du är yrkeshögskolestuderande och medlem i en viss studerandekår. Korten berättigar studerande till sådana studentrabatter som förhandlats fram för dem. Förmånerna beror på vilket sorts kort du har (blått eller grönt). Till exempel nedsatta priser på resor med VR eller FPA:s måltidsstöd gäller endast för det blå studiekortet.

Korttyper och giltighetstid

Det blå kortet är avsett för personer som studerar för en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen (den studerande måste uppfylla alla kriterier). Det gröna kortet är avsett för andra studerande vid yrkeshögskolan som är medlemmar i studerandekåren. Kortets giltighetstid framgår av klistermärket på kortet. Klistermärket får du som bevis på att du betalt studerandekårens medlemsavgift. Klistermärket är inte skild produkt som kan köpas. Utöver att ha betalt medlemsavgiften måste den studerande också uppfylla alla de andra kriterierna för kortet.

Villkor för utfärdande av korten

Villkor för det blå kortet
Du kan beviljas ett blått studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar för en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Villkor för det gröna kortet
Du kan beviljas ett grönt studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar vid en yrkeshögskola men uppfyller inte villkoren för det blå studiekortet.
2) Du blir medlem i din studerandekår.

Att byta kort

Eftersom studiekortet är ett bevis på ditt medlemskap i en viss studerandekår så måste du, om du byter högskola, ansöka om ett nytt studiekort från studerandekåren vid din nya yrkeshögskola. Om du byter studieinriktning inom samma yrkeshögskola så förblir du medlem i samma studerandekår och behöver inte skaffa ett nytt studiekort om inte studerandekåren i fråga förutsätter det.
Då ditt namn ändras rekommenderar vi att du förnyar ditt studiekort i enlighet med studerandekårens instruktioner.

Utfärdande av studiekort och förlängning av giltighetstid

Studerandekåren kan endast bevilja/leverera studiekort och årsklistermärken till sådana personer som är berättigade till det, dvs. till medlemmar i studerandekåren. Medlemmen måste uppfylla alla villkor för kortet för att kunna få ett SAMOK-studiekort. Den studerande är berättigad till ett termins-/årsklistermärke för de terminer som hen betalt studerandekårens medlemsavgift och uppfyller villkoren för. Den studerande är ansvarig för att uppge korrekt information. Att missbruka kortet är en straffbar handling.

Giltighetstiden för studiekortets klistermärken

Studiekortets klistermärken är i kraft under en på förhand definierad tid. Klistermärket för höstterminen är i kraft till slutet av följande januari (t.ex. så gäller klistermärket för hösten 2016 fram till utgången av januari 2017). Läsårsklistermärket är i kraft fram till utgången av följande september (t.ex. klistermärket för läsåret 2016–17 är i kraft till utgången av september 2017). Klistermärket för vårterminen är i kraft till slutet av september (t.ex. klistermärket för våren 2017 är giltigt till slutet av september 2017).

Ikraftträdande och giltighetstid

De här studiekortsinstruktionerna träder i kraft läsåret 2016–2017 och är i kraft tillsvidare.