Medlemskap

Arcada studerandekår – ASK är Arcada studerandes röst inom högskolevärlden.

Genom att bli medlem i ASK kan du vara med och påverka framtiden för både dig själv och de övriga studerande i Arcada. För tillfället har Arcada över 1200 medlemmar och vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna med i verksamheten.

Förutom möjligheten att vara med i kårens verksamhet kan du även ta i bruk ett studiekort som berättigar dig till förmåner både på campus och nationellt, genom förmåner som studerandekårerna, SAMOK och Slice avtalat.

Priserna för medlemskap är följande

Hösttermin (1.8-31.1): 30,00 €
Vårtermin (1.1-30.9): 30,00 €
Läsår (1.8-30.9): 52,00 €

Instruktioner för hur man blir medlem och tar i bruk studiekortet:

  1. Gå till vår nätbutik kide.app och välj det medlemskap som passar dig bäst (termin/läseår).
  2. Ifall du inte har ett konto på kide.app från tidigare måste du skapa ett för att kunna betala medlemskapet, ifall du har ett konto sedan tidigare är det bara att logga in. Informationen gällande medlemskapet sparas på ditt konto så att du kan köpa biljetter och produkter till medlemspris även online!
  3. Efter att du betalat medlemskapet tar det ungefär en dag innan du kan ta i bruk det digitala studiekortet Slice.
  4. För att ta i bruk Slice går du till slice.fi/upload för att fylla i din information och ladda upp en bild (OBS! Bilden kan inte bytas i efterhand så välj en tydlig bild på ditt ansikte)
  5. Ladda ner Slice-appen från din app store.
  6. Logga in på Slice med inloggningsuppgifterna du fått per e-post och ge alla rättigheter till appen den behöver.
  7. Grattis du kan nu utnyttja alla nationella studierabatter!
Studiekort

Från och med 1.1.2019 kan man endast ta i bruk ett digitalt studiekort, du kan beställa login till studiekortet från www.slice.fi/upload. Korten berättigar studerande till sådana studentrabatter som förhandlats fram för dem. Förmånerna beror på vilket sorts kort du har (blått eller grönt). Till exempel nedsatta priser på resor med VR eller FPA:s måltidsstöd gäller endast för det blå studiekortet. Observera att det tar ungefär ett dygn innan du kan ta i bruk ett studiekort efter att du betalat medlemsavgiften.

För de som har ett studiekort i plast sedan tidigare kan även i framtiden hämta dekal till kortet från studerandekårens office.

Korttyper och giltighetstid

Det blå kortet är avsett för personer som studerar för en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen (den studerande måste uppfylla alla kriterier). Det gröna kortet är avsett för andra studerande vid yrkeshögskolan som är medlemmar i studerandekåren. Kortets giltighetstid framgår av klistermärket på kortet. Klistermärket får du som bevis på att du betalt studerandekårens medlemsavgift. Utöver att ha betalt medlemsavgiften måste den studerande också uppfylla alla de andra kriterierna för kortet.

Villkor för utfärdande av korten

Villkor för det blå kortet
Du kan beviljas ett blått studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar för en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Villkor för det gröna kortet
Du kan beviljas ett grönt studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar vid en yrkeshögskola men uppfyller inte villkoren för det blå studiekortet.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Utfärdande av studiekort och förlängning av giltighetstid

Studerandekåren kan endast bevilja/leverera studiekort och årsklistermärken till sådana personer som är berättigade till det, dvs. till medlemmar i studerandekåren. Medlemmen måste uppfylla alla villkor för kortet för att kunna få ett studiekort. Den studerande är berättigad till ett termins-/årsklistermärke för de terminer som hen betalt studerandekårens medlemsavgift och uppfyller villkoren för. Den studerande är ansvarig för att uppge korrekt information. Att missbruka kortet är en straffbar handling.

Giltighetstiden för studiekortets klistermärken

Studiekortets klistermärken är i kraft under en på förhand definierad tid. Klistermärket för höstterminen är i kraft till slutet av följande januari (t.ex. så gäller klistermärket för hösten 2017 fram till utgången av januari 2018). Läsårsklistermärket är i kraft fram till utgången av följande september (t.ex. klistermärket för läsåret 2017–18 är i kraft till utgången av september 2018). Klistermärket för vårterminen är i kraft till slutet av september (t.ex. klistermärket för våren 2018 är giltigt till slutet av september 2018).

Ikraftträdande och giltighetstid

De här studiekortsinstruktionerna träder i kraft läsåret 2017–2018 och är i kraft tillsvidare.