Motion

Metka Sport

Från och med hösten 2012 erbjuder ASK sina medlemmar på motionsverksamhet i samarbete
med METKA (studerandekåren vid Metropolia-ammattikorkeakoulu).

Motionspasset kostar 50€/hela läsåret och 40€/termin.

Mera information om Metka Sport och motionsmöjligheter på deras hemsida!
metkasport

Arcadas gym-stArCis

Både studerande och personal i Arcada har möjlighet att använda vår moderna konditionssal, stARCis i D2.
I priset ingår en obligatorisk introduktion, där fysioterapistuderande instruerar dig i hur träningsredskapen används, träningsmöjligheter vardagar 6–22 (veckoslut 9–18), möjligheter till handledning i konditionssalen måndagar 15.30–17 (under första hälften av varje termin)

Observera att konditionssalen ibland är reserverad för undervisning eller gruppträning. Information finns på webben (rumsbokningen ARBS)

Du får tillgång till gymmet genom att anmäla dig via studieguiden. Inom några dagar ges din nyckel tillgång till stARCis för den period du valt. Räkningen för träningen får du hemskickad med posten och den bör betalas oberoende av hur flitigt du har använt dig av träningsmöjligheterna. Ifall du är nybörjare i stARCis ska du också reservera tid för den obligatoriska introduktionen. Lista för tidsreservering finns på infotavlan invid chattorget.

StARCis är billigare med ASKs studiekort.

Läsår: 70 € ASK medlem/85 € icke medlem
Vårtermin: 40 € ASK medlem/ 55 € icke medlem
Sommartermin: 25 € ASK medlem/ 35 € icke medlem
Hösttermin: 35 €ASK medlem/ 50 € icke medlem
Månad: 17 €  (månaden kan börja när du vill)

Mera information och anmälningar till gymmet här!

 

Studerandenas FM

Vill du tävla mot andra studerande och representera Arcada och ASK?

Studerandenas idrottsförbund ordnar årligen studerandenas FM tävlingar (SFM) i varierande grenar. Information om vad SFM är och hur det fungerar hittar du på OLL:s hemsida. Information om de olika grenarna hittar du här (endast på finska).