Bli medlem

Bli medlem i kåren här!

Medlemsavgifter för studerandekåren 2017-2018:
Hösttermin (1.8-31.1): 25,00 €
Vårtermin (1.1-30.9): 25,00 €
Läsår (1.8-30.9): 35,00 €

I samband med att du blir medlem i kåren kan du även bli med i din specialförening, du kan läsa mer om specialföreningarna här.

Efter att du blivit medlem i kåren kan du beställa ditt studiekort här.