Bli medlem

Klicka här för att bli medlem i kåren!

Medlemsavgifter för studerandekåren 2017-2018:
Hösttermin (1.8-31.1): 25,00 €
Vårtermin (1.1-30.9): 25,00 €
Läsår (1.8-30.9): 35,00 €

I samband med att du blir medlem i kåren kan du även bli med i din specialförening, du kan läsa mer om specialföreningarna här.

Efter att du blivit medlem i kåren kan du beställa ditt studiekort via Frank.
newfrank
Vänligen observera att det tar ett par dagar att uppdatera medlemskapet, under den tiden går det inte att aktivera digitala kortet eller beställa ett studiekort i plast.