Nyheter

19 december, 2023

Har du en talang? 🎤🤹🎸 

Nu har du världens chans att visa den för världen! 🤩🌟

Den 20.1.2024 går ÅRETS EVENEMANG av stapeln då Teknologföreningen bjuder in till talangjakten T-Faktor på Urdsgjallar i Otnäs. Och nu söker vi talanger som vill tävla om fantastiska priser! Kan det vara… DU?! …

Läs mer

1 november, 2023

Sök med i ASK styrelse 2024

ASK arbetar för alla studerandes intressen på Arcada, detta innebär både bra kontakter till Arcada och Arcadas personal, men också ett samarbete med andra organisationer och studerandekårer i hela Finland. ASK står också för bland annat tutorverksamheten, att både välja och utbilda tutorer, samt att ordna en del evenemang, som till exempel gulisintagningen, gulissitzarna och …

Läs mer

26 oktober, 2023

Kungörelse av fullmäktigeval 2023

Röstningsdagar Egentliga röstningsdagarna 7.12.2023 kl. 10.30-14.30 vid Arcada.Förhandsröstning elektroniskt 1.12-6.12.2023. Röstningsplats Vid Stora Torget, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Val av ASKs fullmäktige Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa …

Läs mer

18 oktober, 2023

Regeringsprogrammets påverkningar för studerande

Det allmänna bostadsbidraget för studerande infördes år 2017 i samband med slopandet av det tidigare bostadstillägget. Trots att bostadstillägget fortfarande används på Åland och vid utbytesstudier är majoriteten av FPAs kostnadsersättningar till studerande genom det allmänna bostadsbidraget. Bostadstillägget var ett mindre komplext system än det allmänna bostadsbidraget, eftersom tillägget i grund och botten fungerade kring …

Läs mer

5 oktober, 2023

Ställningstagande: Taktlöst och kortsiktigt – nedskärningar i studerandes bidrag

Arcada studerandekår – ASK fördömer regeringens föreslagna nedskärningsåtgärder av det allmänna bostadsbidraget samt indexfrysning av studiestödet. Nedskärningarna är en närsynt åtgärd som lämnar en suddig bild av den finska framtidsvisionen. Kåren ifrågasätter grunderna för regeringens förslag att införa nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och indexfrysningar av studiebidraget. En välutbildad arbetskraft är en grundläggande värdering i …

Läs mer

21 augusti, 2023

ASK pop-up vecka 34

ASK ordnar pop-up på Arcada under introdagarna! Du hittar oss på Stora Torget istället för Cor-huset onsdagen 23.8.2023 kl. 8:30-15:00, torsdagen 24.8.2023 kl. 8:30-15:00 och fredagen 25.8.2023 kl. 8:30-14:00. Kom förbi om du har frågor gällande medlemskapet i studerandekåren, ditt studiekort eller andra tjänster studerandekåren erbjuder! Du kan även ladda print kredit och köpa produkter …

Läs mer

16 juni, 2023

ASK deltar på Students at Pride

ASKs verksamhet baserar sig från jämställdhet och jämlikhet. ASK tar avstånd från alla former av diskriminering och värderar alla människor lika. ASK är i år med och ordnar en gemensam start i Helsinki Pride paraden tillsammans med HUS, KY, SHS och StudOrg. Lördagen 1.7.2023 startar vi tillsammans från Porthania (Universitetsgatan 3, 00100 Helsingfors) kl. 11:15. …

Läs mer

3 maj, 2023

Studerande, svara på SHVS enkät!

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) genomför en enkätundersökning som klarlägger studerandes upplevelser av och uppfattningar om studenthälsovården och dess framtid.  När du har svarat kan du delta i utlottningen av presentkort till Lidl. Du kan svara på enkäten här. …

Läs mer

23 mars, 2023

Ställningstagande: Högkvalitativ utbildning är en stark dragkraft

Dagens studerande är framtidens arbetare. Med denna verklighet som bakgrund är de flesta ense om att en satsning på unga är en satsning på landets framtid. Trots att detta sentiment inte enbart ekas bland folkmun, utan även bland majoriteten av beslutsfattare, har underlaget för utbildning enbart minskat under det senaste decenniet. Finansministeriet föreslår inbesparningsåtgärder som …

Läs mer

Ställningstagande: Studerandes socioekonomiska ställning måste tryggas

Finland har det svagaste studiestödet i hela Norden. Dessutom ökar inflationen medan studiestödet i Finland hålls på samma nivå. Studerandena tvingas ta höga lån och jobba vid sidan om studierna för att få vardagen att gå ihop. Med detta ställningstagande hävdar vi på ASK & Novium att studerandes socioekonomiska ställning måste tryggas. Studiestödet i Finland …

Läs mer

20 mars, 2023

Rösta i riksdagsvalet: när, var, vem och hur!

Den 2 April 2023 är det åter dags för riksdagsval. Utnyttja din rösträtt, var med och påverka Finlands och vår gemensamma framtid. När kan jag rösta? Du kan rösta antingen på valdagen den 2.4 eller på förhand. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. På valdagen får du rösta enbart i din egen vallokal. Vallokalens adress står …

Läs mer

17 mars, 2023

ASK söker studeranderepresentant till Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna …

Läs mer

28 februari, 2023

Ställningstagande: En satsning på studerandes mentala hälsa är en satsning på Finlands framtid

Idag lider var tredje högskolestuderande i Finland av mental ohälsa, såsom depression eller ångest. Enligt senaste forskning är 7 procent av högskolestuderande utbrända och ytterligare 19 procent har lindrigare symptom på utbrändhet och en känsla av ineffektivitet. Coronapandemin har tydligt satt sina spår i studerandes liv och påverkat den mentala hälsan negativt. Dock kan vi …

Läs mer

24 februari, 2023

Ställningstagande: Språkkunnande ska uppmuntras och belönas, inte medföra extra kostnader

En av grundpelarna för tvåspråkigheten i samhället är att den offentliga sektorn kan behandla båda språkgrupperna jämställt, om inte på en kommunal, så åtminstone på en statlig nivå. Inom statsförvaltningen har den låga procenten av anställda med svenska som modersmål (3,8% år 2017) diskuterats länge. För att förverkliga det svenska språkutbudet inom statsförvaltningen är det …

Läs mer

Projektet Kaikille Samma!

Utförs som ett samarbete mellan Arcada studerandekår – ASK och Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium. Genom samarbetsprojektet strävar båda studerandekårerna efter att med kombinerade styrkor ha en positiv inverkan på den samhällsdialog som förs under riksdagsvalet 2023. Projektet strävar genom sin verksamhet att inkludera, utmana och sänka tröskeln för studerandes delaktighet inom den samhälleliga …

Läs mer

9 februari, 2023

Kungörelse av fullmäktigeval 2023 (reviderad 09.02.2023)

Röstningsdagar Egentliga röstningsdagarna 21.3-22.3.2023 kl. 10.00-14.00 vid Arcada. Förhandsröstning elektroniskt 17.3.-20.3.2023. RöstningsplatsUtanför Arcadas bibliotek ,Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Val av ASKs fullmäktige Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa …

Läs mer

20 december, 2022

ASK office samt Cor-huset stänger för julen 21.12.2022 kl. 16:00

ASK personal svarar på meddelanden tills 22.12.2022 och efter det tar de julledigt fram till 2.1.2023. Fram tills 21.12.2022 är ASK office öppen tisdag-torsdag kl. 10:00-12:00 & 13:00-16:00. Kundservicen vid ASK office är nås även digitalt via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande vardagar kl. 10:00-16:00 fram tills …

Läs mer

16 december, 2022

Ställningstagande: Studieavgifter och stipendier skulle öka ojämlikheten mellan studerande

I en promemoria som offentliggjordes den 8 december föreslog finansministeriet att studieavgifterna skulle kunna användas för att förbättra finansieringen av den högre utbildningen. Några dagar senare rapporterade Yle att universitetens rektorer överväger att införa terminsavgifter när tillfälle ges. Enligt ministeriet skulle studieavgifterna göra det möjligt för universiteten att förbättra utbildningens kvalitet och täcka det finansieringsunderskott …

Läs mer

15 december, 2022

Zonesports söker en bollinstruktör och konditionstestare

Zonesports är yrkeshögskolornas idrottstjänst i huvudstadsregionen, som är uppdelat på fem olika campus vid bra trafikförbindelser. Mer information www.zonesports.fi. Zone planerar två kurser till våren som kommer att genomföras om två kurser om de senast en vecka innan kursstart har tillräckligt många deltagare. Till detta söker Zone en bollsportinstruktör och konditionstestare som kan arbeta på …

Läs mer

5 december, 2022

Delta i en marknadsundersökning och få ett presentkort (á 70 €)

Norstat oy söker 20-23 och 25-28-åriga deltagare till en friformig svenskspråkig fokusgrupp angående en nyhetsidas (svenska.yle.fi) användning på mobila enheter. Vid tillfället kommer ämnet att diskuteras med en forskare och med andra gruppmedlemmar utifrån det material som forskaren presenterat. Detta är en marknadsundersökning. I en gruppdiskussion är det 6-8 deltagare och en gruppledare.Diskussionen kommer att …

Läs mer