Nyheter

29 april, 2022

Betydelsen av studentmössan under valborgsfirandet

Många förknippar valborgsfirandet i Finland med den gräddvita studentmössan. Det flesta dammar av sina mössor för den efterlängtade valborgsmässoafton då även Ville Vallgrens Havis Amanda kröns med sin egen förstorade version av studentmössan. Dagsläget skiljer sig dock en del från mössans tidiga ursprung. Till skillnad från den äldre mörkblå studentmössan, så hittade traditionen med den …

Läs mer

6 april, 2022

Undersökning gällande Arcada studerandes motionsvanor

Just nu genomför vi en undersökning om Arcada studerandes motionsvanor. Undersökningen ingår i ett examensarbete inom idrott och hälsopromotion och görs i samarbete med Arcada studerandekår – ASK. Det är frivilligt att delta i undersökningen och du hålls anonym under hela processen. Det enda kravet för att delta i undersökningen är att du studerar på …

Läs mer

1 april, 2022

Ställningstagande: Konflikten kring Ukraina och Ryssland

Studerandekårerna ASK, Helga, HUMAKO, JAMKO, Lareamko, METKA, O’Diako och TUO tackar den finländska högskolevärlden för de åtgärder som redan vidtagits som svar på krisen i Ukraina. De finländska högskolorna har redan genom donationer och erbjudande av stödtjänster till studerande visat att de är beredda att ta socialt ansvar när krisen blossar upp. När kriget i …

Läs mer

31 mars, 2022

SAMOK Årets Lärare 2022

Är din lärare en person som använder sig ändamålsenligt av digitala verktyg i undervisningen? Har din lärare lyckats hitta ett fungerande sätt att hålla hybridundervisning? Har de digitala verktygen använts också i närundervisningen? Används någon av dessa verktyg på ett kreativt och innovativt sätt? Har någon lärare i ditt utbildningsprogram genom våren förtjänt att bli …

Läs mer

1 mars, 2022

ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2022

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2022 höll konstituerande möte 1.12.2021. Kim Lindström (HoSK r.f.) valdes till ordförande för fullmäktige 2022.Till första vice ordförande valdes Patrick Koski (Commedia rf) och till andra vice ordförande Sandra Mäki-Rautila (Commedia rf). På fullmäktiges extraordinära möte 28.2.2022 valdes Ida Flemmich till ASK styrelseordförande 2022.Övriga styrelsemedlemmar 2022 är:Nicole BruunAbbe KarlssonMahika RajMaksim …

Läs mer

9 februari, 2022

Studerandebarometern 2022 har nu öppnats!

Enkäten är riktad till alla högskolestuderande. Svara och påverka! → opiskelijabarometri.fi Studerandebarometern används bland annat i undersökningar och utredningar om de studerandes välfärd, studerandeaktiviteterna, undervisningens kvalitet, högskolepraktiken, arbetslivet och boendet samt i läroanstalternas utvecklingsarbete. Studerandebarometern genomförs av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus. …

Läs mer

12 januari, 2022
20 december, 2021

Sök till tutor för 2022-2023

Är du en aktiv och social person som vill träffa massvis med nya, trevliga människor eller vill du kanske utveckla dina sociala kunskaper, lära dig mycket om samarbete, uppleva en super gruppanda och skaffa vänner för livet? Är ditt svar ja? Då vill du bli tutor! Tutorer är de som bland annat hjälper de nya …

Läs mer

16 november, 2021

Årets lärare 2021

Vet du en lärare som du skulle vilja tacka för ett väl gjort arbete? En lärare som alltid gör lite extra för att se och höra sina studerande? Kanske någon lärare som gjort något extra för att underlätta studierna eller som du speciellt vill tacka för det gågna året! Arcada studerandekår – ASK väljer årligen …

Läs mer

12 november, 2021

Är du intresserad av att sitta i ASK styrelse 2022?

ASK arbetar för alla studerandes intressen på Arcada, detta innebär både bra kontakter till Arcada och Arcadas personal, men också ett samarbete med andra organisationer och studerandekårer i hela Finland.ASK står också för bland annat Tutorverksamheten, att både välja och utbilda tutorer, samt att ordna en del evenemang, som till exempel gulisintagningen, gulissitzarna och Kick …

Läs mer

4 november, 2021

ASK fullmäktige 2022

Fullmäktige för verksamhetsåret 2022 har officiellt valts!  Eftersom kandidaternas antal var samma som ledarmöternas platser i fullmäktige konstaterade valnämnden att inget val ordnas i år. Fullmäktiges konstituerande möte kommer att ordnas i november. Under mötet väljs fullmäktiges ordförande, första och andra vice ordförande samt ASK styrelse för 2022. Du kan bekanta dig med ASK fullmäktige …

Läs mer

2 november, 2021

2022 markerar en tillfällig höjning av inkomstgränserna för studiestöd

Regeringen framför en proposition om en tillfällig höjning av studiestödsgränsen som enligt preliminära planer enbart skulle gälla för året 2022. Nästa vecka (vecka 45) förs remissdebatten till ett slut och ärendet behandlas av riksdagens plenum för beslut i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Enligt Undervisnings- och Kulturministeriets beredda utkast till regeringspropositionen skulle inkomstgränsen för studiestödet …

Läs mer

1 november, 2021

Ida Flemmich vald till SAMOK styrelse 2022

Arcada studerandekår – ASKs styrelseordförande Ida Flemmich blev i slutet av förra veckan vald till vår takorganisation Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse för 2022.  Den nya styrelsen valdes av alla studerandekårer i Finland på SAMOKs 26:e förbundsmöte 28-29.10.2021, som i år hölls på distans. Förbundsmötet har även godkänt till exempel verksamhetsplanen och budgeten för …

Läs mer

13 oktober, 2021

Nu är det dags för att nominera personer för ASK förtjänsttecken!

Initiativ till nominering till förtjänsttecken, Cor-hus-medalj och hedersbetygelser samt hedersmedlemskap inlämnas skriftligen undertecknat av minst fem (5) personer till förtjänstteckenkommittén. Förtjänstteckenkommittén besluter ifall förslaget godkänns. En person kan inte föreslå sig själv. I år kan man nominera personer till följande förtjänsttecken och hedersbetygelser: Förtjänsttecken i bronsFörtjänsttecken i brons kan tilldelas studerandekårens medlemmar eller Arcadas personal …

Läs mer

7 oktober, 2021

Rösträtt och förlängd kandidatanmälan i fullmäktigevalet 2021

Vallängden på de som får rösta har fastställs och finns att granskas på ASKs office, du kan kontakta ASK personal för att kolla ifall ditt namn är med på vallängden, du når personalen på staff@asken.fi. Alla med rösträtt har fått ett e-post från ASK med anmälan om rösträtt! Ifall ditt namn saknas från listan har …

Läs mer

10 september, 2021

Kungörelse av fullmäktigeval 2021

Röstningsdagar Egentliga röstningsdagarna 2-3.11.2021 kl. 10.00-14.00 vid Arcada. Förhandsröstning elektroniskt 27.10.-31.10.2021. Röstningsplats Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Val av ASKs fullmäktige Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden …

Läs mer

3 september, 2021

Workshop kring Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling

Arcada förnyar sin plan för jämställdhet och likabehandling för de uppkommande tre åren. Den nya planen kommer att ersätta den befintliga för 2019-2021. ASK deltar i arbetsgruppen ansvarig för att utforma den nya planen och vill inbjuda alla studeranden intresserade att medföra sina åsikter till att delta i en workshop kring ämnet 9.9.2021 kl. 10-12. …

Läs mer

16 augusti, 2021

Spendera en rolig studerandehelg på Borgbacken

ASK erbjuder alla våra medlemmar möjligheten att köpa ett åkband till Borgbacken till deras studerandeveckoslut 4.-5.9.2021 för endast 25 €! Sista chansen att köpa åkbandet till medlemspris är 24.8.2021 kl. 23:55.  Parken är också öppen för andra gäster under evenemangshelgen. Förmånspriset för förköpsbiljetter till medlemspris är endast giltigt när beställningen görs via studerandekåren – åkband …

Läs mer

16 juni, 2021

Arcada studerandekår – ASK efterlyser styrelsemedlemmar till styrelsen för 2021!

Vi söker både personer till intressebevakningsteamet och serviceteamet. Personen önskas vara intresserad av att utveckla studerandekåren, vår verksamhet och gärna ha tid att hjälpa till med uppdrag och tillfällen som styrelsen stöter på samt såklart ha roligt och njuta av studielivet! Intressebevakningsteamet fokuserar på all intressebevakning som bland annat omfattar välmående, högskolepolitik, socialpolitik och internationella …

Läs mer

1 april, 2021

Arcada student tandem

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi en språktandem. Tandem är riktat åt studeranden som är intresserade av att träffa och stöda studeranden som inte …

Läs mer