Nyheter

13 oktober, 2021
7 oktober, 2021
10 september, 2021

Kungörelse av fullmäktigeval 2021

Röstningsdagar Egentliga röstningsdagarna 2-3.11.2021 kl. 10.00-14.00 vid Arcada. Förhandsröstning elektroniskt 27.10.-31.10.2021. Röstningsplats Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Val av ASKs fullmäktige Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är …

Läs mer

3 september, 2021
16 augusti, 2021

Spendera en rolig studerandehelg på Borgbacken

ASK erbjuder alla våra medlemmar möjligheten att köpa ett åkband till Borgbacken till deras studerandeveckoslut 4.-5.9.2021 för endast 25 €! Sista chansen att köpa åkbandet till medlemspris är 24.8.2021 kl. …

Läs mer

16 juni, 2021
1 april, 2021

Arcada student tandem

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det …

Läs mer

26 februari, 2021

ASK söker: Studeranderepresentanter

Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande råd och organ på Arcada: Arcada kvalitetsråd Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande …

Läs mer

3 december, 2020

ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2021

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021 höll konstituerande möte 2.12.2020. Isa Antas (Commedia rf.) valdes till ordförande för fullmäktige 2021. Till första vice ordförande valdes Darya Karilahti (HoSK r.f.) och …

Läs mer

13 november, 2020

Studenthälsovårdstjänsterna 2021

Från 2021 kommer SHVS också att erbjuda studenthälsovård för yrkeshögskolestuderande. För studerande kommer detta att innebära en märkbar ökning av fjärr- och digitala tjänster och nya närtjänster. Tjänsterna inkluderar bl.a.  …

Läs mer