Frank App och digitalt studiekort

Vänligen observera att från och med hösten är Frank App fortfarande är en gratis applikation som kan laddas ner medan det digitala studiekortet är en betald kortprodukt så som alla andra studiekort och kan köpas i Frank Appen. Näterbjudanden kan ännu användas gratis utan att köpa ett studiekort.

Mer om studiekorten kan du läsa på Franks sidor.


Kungörelse av fullmäktigeval 2018

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 31.10-7.11.2018.
Elektronisk röstning sker 31.10– 6.11.2018. Röstning sker även utanför biblioteket 7.11 kl. 12-16.
Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren.
Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet
är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)
Kandidatnomineringen till fullmäktigevalet börjar 3.9.2018 och slutar 28.9.2018 kl. 15:00.

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd
kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset
eller på ASKs hemsida.
Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, andreas.lohse(a)arcada.fi,
generalsekreterare, sebastian(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare,
maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet.
Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella
valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i
valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund,
bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på
en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras
signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet
av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under
öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton
(15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat
fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens
fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel
kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden
består av ASK medlemmar 5.10.2018 kl. 23.59. De som inte är ASKs-medlemmar vid denna tidpunkt
är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 9.10.2018 och publiceras
9.10.2018. Medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta
ASKs kontor för att granska vallängden.

Helsingfors, 8.6.2018
Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


Pressmeddelande: Nätbutik

Pressmeddelande
Fri för publicering 25.4.2018

Huvudstadsregionens studerandekårer har förra året startat ett gemensamt Opku6-projekt för att utveckla tjänster riktade till sina medlemmarna. Som en del av projektet kommer studerandekårerna att förflytta sig till en gemensam nätbutik. Studerandekårerna i Opku6-projektet har valt Treanglo Oy:s Bailataan.fi-nätsida som nätbutik.

Som projektets ledningsgruppens ordförande fungerar Laureamkos verkställande direktör Mari Lehtoruusu och hon tror att ett gemensamt medlemsregister ger möjligheter till något nytt:
– Vi satt redan i ett tidigt skede av projektet ett gemensamt mål för att ifall vi skapar ett gemensamt medlemsregister skall det vara en typ av CRM-system. Detta ändrar redan utgångs tänkande samt agerande gällande medlemsregistret. Genom att utnyttja existerande data rätt kan vi skapa mervärde för studerande samt kan erbjuda en mer personlig och skräddarsydd service. Dessutom skulle ett gemensamt register kunna möjliggöra genom vyer, med studerandes samtycke, till service på alla sex studerandekårers kontor, oberoende av vilken studerandekårs medlem hen är.

Projektets konsult Petri Toikkanen är nöjd med de lösningar som gjorts.
– En gemensam nätbutik öppnar möjligheten till framtidens lösningar. Utvecklingen har hela tiden gjorts med tanke på att nätbutiken i framtiden kan integreras med mobilapplikationer. Dessutom är det möjligt att ta in produkter och tjänster från andra organisationer och företag till nätbutiken. Detta ger en stor fördel i att bygga upp en mycket mångsidig helhet för studerandekårens medlemskap.

Treanglo Oy:s verkställande direktör Kassu La Habana Reyes anser att samarbetet kommer att ge mer innovativa digitala lösningar till att producera tjänster för studerande.
– Treanglo Oy:s mission är att erbjuda nycklarna till det bästa studielivet. Vi har producerat marknadsföringsplatformen Bailataan.fi för studerandes och studerandeorganisationens evenemang för att hjälpa både gamla och nya studerande att träffas och för att förbättra deras sociala liv. Med Opku6-projektets nätbutik samt medlemstjänster är detta ett naturligt kontinuum. Det har varit en glädje att vara med och utveckla framtidens studerandetjänster tillsammans med Opku6 samanslutningen. Detta är bara en glimt av framtiden.

För mer information:
Opku6-projektets ledningsgruppens ordförande samt Laureamkos verkställande direktör Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@laureamko.fi, 044 2877 161)
Opku6-projektets konsult Petri Toikkanen (petri.toikkanen@eetanet.fi tai 040 839 7841)
Treanglo Oy:s verkställande direktör Kassu La Habana Reyes (kassu@treanglo.com tai 045-631 3726)

Opku6 studerandekårerna är:
Arcada studerandekår – ASK
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA


Avbrott i att bli medlem under vecka 15

Tyvärr är det inte möjligt att bli medlem eller förnya sitt medlemskap under vecka 15 medan vi flyttar vårt medlemsregister till en ny adress. Möjligheten att bli medlem eller förnya medlemskap stängs fredagen 6.4.2018 kl. 15:00, så vänligen uppdatera ditt medlemskap före det! Vi beklagar för eventuella besvär detta innebär. Det är möjligt att bli medlem samt förnya medlemskap igen under vecka 16. För de som redan är medlem orsakar registerförflyttningen inga åtgärder.


Akademen 180, jubileumskonsert i Musikhuset 14.4

Akademen 180

Akademen firar i år 180 år fyllda med jubileumskonserten Stjärnenatten i Musikhuset lördagen den 14.4 kl. 16. Konserten har fått sitt namn av ett nyskrivet verk av Matthew Whittall, där ett kollage av Edith Södergrans dikter utgör texten. Hela åtta av konsertens verk är komponerade på 2000-talet. När de inte längre aktiva akademarna ansluter sig till jubileumskören, kommer vi dagen och året till ära att överskrida 180 man på scen!

Akademen vill erbjuda ASK medlemmar samt deras avecer rabatterade biljetter för 15 € till balkongsektionerna J, K och L, biljetterna nås via denna länk. Erbjudandet är i kraft till och med fredagen 6.4, eller tills sektionerna är slutsålda. Kom och upplev körmusik när den är som bäst!

Hjärtligt välkomna på konsert!