ASK öppnar ansökan till årsfestkommittén 2018

24068721_1958551720827595_4763501293360985102_o

Vill du vara med och ordna ASKs årsfest? Som medlem i årsfestkommittén får du en förstahands inblick i hur en akademisk middag för ca. 100 personer ordnas. Du får en möjlighet att ta del i planerandet och förverkligandet i årets viktigaste evenemang för ASK. Vi söker efter ivriga studerande och alumner som vill vara med och göra kvällen speciell och ge den det lilla extra.

I fall du är intresserad av årsfestkommittén vänligen kontakta årsfestkommitténs sekreterare Maria på maria(a)asken.fi senast 25.3.2018. Du kan även kontakta Maria för tilläggsinformation.

Arcada studerandekår – ASKs XXI årsfest ordnas den 16 November 2018.


Studiestipendier

Studerar du vid en högskola eller ett universitet?
I februari tar Svenska studiefonden emot stipendieansökningar.

Du som söker ska
• vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
• vara andra, tredje eller fjärde årets heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet och
• ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Vi beviljar främst stipendier för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Du kan också få stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.
Läs mera och gör din ansökan mellan den 1 och 28 februari på studiefonden.fi.


Årets lärare 2017

teacheroftheyear

Årets lärare tilldelas Christoffer Ericsson

”På den här frågan dök det genast upp ett automatiskt svar. En person som verkligen kört ”all in” för oss och som definitivt behöver uppmärksammas för sin grymma insats och det är förstås Chride. Han har fungerat som ansvarig lärare för vårdnivån som vi nu haft under hösten. Hela klassen är eniga om att om någon skall nomineras så är det han. Här är bara några av de kommentarerna som klassen gett om varför Chride borde nomineras;
– Glad och positiv. Uppmuntrande. Lätt att ta kontakt med. Svarar snabbt på frågor man har. Energisk.
– Intresserad i sitt ämne och vill lära.
– Omtänksam. Hjälper en direkt om man har frågor eller problem.
– Snäll, rolig, omtänksam, pålitlig
– Anträffbar på tid och otid, alltid till vårt förfogande då det behövs och genuint vill att vi skall lyckas!
Det går inte ens i ord att beskriva hur bra Chride varit för oss, de märks att det ligger grymt mycket arbete och tid bakom allt planerande och vi är glada och lyckligt lottade som fått honom som ansvarig lärare.”

”Utomordentliga pedagogiska förmågor och väldigt bra mänsklig växelverkan. Hög förståelse för studielivet och överskrider vad som förväntas av lektorer. Klar passion inom ämnet som sprids genom klassen under utbildningstillfällena. Chrides engagemang livar upp och aktiverar alla deltagare till nya nivåer.”

Grattis!


ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2018

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2018 höll konstituerande möte 27.11.2017.

Emma Laaser valdes till ordförande för fullmäktige 2018.
Till första vice ordförande valdes Robin Skog och till andra vice ordförande Mikaela Borgman.
Hela ASK Fullmäktige 2018 hittar du här.

Daniel Tallberg valdes till ASK styrelseordförande 2018.
Övriga styrelsemedlemmar 2018 är
Mikael Grönblad
Matias Hertzberg
Atte Kola
Iina Levonen
Xuan Nhi ”Sunny” Nguyen
Tove Salminen
Nea Salvén
Sampo Sorvisto

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2017.

Mera information:
Daniel Tallberg, styrelseordförande 2018, tallberd(a)arcada.fi
Emma Laaser, fullmäktige ordförande 2018, laaserem(a)arcada.fi
Annika Eskman, styrelseordförande 2017, annika(a)asken.fi, 050 469 7406