Specialföreningar

Du kan bli medlem i en specialförening samtidigt då du blir medlem i ASK eller kontakta din specialförening för att bli medlem.

Under läseåret ordnar specialföreningarna bland annat sitzar, temafester och andra evenemang. De flesta evenemang är öppna för alla oberoende vilken specialförening du hör till. Som medlem kommer du förmånligare in på t.ex. fester som ordnas av specialföreningen. Det är via din specialförening du kan beställa en halare åt dig.

Commedia
Commedia rf.

Specialföreningen för media- och kulturstuderande.
Färg på halare: Röd
Kontakt: commediarf(a)gmail.com
Styrelsen 2017
Ordförande: Monica Ollas
Vice ordförande: Johan Björkman
Ekonom: Freja Biström
Sekreterare: Max Kivivuori
Grafiker: Daniela Holm
Tutoransvarig: Miku Grönblad
Evenemangsansvarig: Olli Hietanen
Intressebevakare: Axel Nordman
Funktionärer: Henrika Laiho, Markus Lindstedt, Marie-Therese Olenius, Rasmus Rask, Colin Thaa

facebook instagram

 

Hanse
Handels- och service studentförening rf (HanSe SF)

Specialföreningen för företagsekonomi och International Business
Färg på halare: Gul
Kontakt: hansecontact(a)gmail.com
Styrelsen 2017
Ordförande: Daniela Thomasson
Vice ordförande: Mia Pesonen
Ekonom: Andreas Lohse
Sekreterare: Åsa Myrberg
Tutoransvarig: Paulina Laiho
Evenemangsansvariga: Monica Böckerman & Lina Reinikainen
TROL-ansvarig: Kevin Kainulainen
facebook instagram

 

Hosk
HoSK rf.

Specialföreningen för studeranden inom idrott, social- och hälsovård
Färg på halare: Grön
Kontakt: info(a)hosk.fi
Styrelsen 2017
Ordförande: Pia Bengts
Vice ordförande: Jennie Johansson
Kassör: Robin Skog
Sekreterare: Ann-Sofie Gustafsson
Programansvariga: Jenny Thors & Mikaela Borgman
Representationsansvarig: Freddy Österberg
Medlemsansvarig: Sophia Ignatius
Tutoransvarig: Daniel Rönnqvist
Kulturansvarig: Lina Smedlund
www facebook instagram

 

TLK
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. (TLK)

Specialföreningen för ingenjörsstuderande.
Färg på halare: Blå
Kontakt: tlk(a)tlk.fi
Styrelsen 2017
Ordförande: Daniel Tallberg
Vice ordförande: Leif Granfelt
Kamrer: Oscar Lytz
Sekreterare: Sebastian Partanen
Klubbhöfvding: Oliver Granlund
Tutoransvarig: Kaj Mikael Berg
Socialt ansvarig: Kim French
Internt ansvarig: Lars Eric Lautner-Bollström
Informatör: Max Grönroos
www facebook instagram