Studeranderepresentanter

ASKs interna organ

Stadgegruppen 2019
Ordförande: Generalsekreterare
Pia Bengts
Max Grönroos
Vanessa Lindström

Andreas Lohse
Darya Pysarenko
Daniel Tallberg

Förtjänstteckenkommittén 2018
Ordförande: Andreas Lohse
Rosanna Halttunen
Gina Kurki
Lina Reinikainen
Emilia Riikonen
Tove Salminen
Daniela Thomasson

Valnämnden 2018
Ordförande: Andreas Lohse
Monica Böckerman
Nea Salvén
Robin Skog
Mikaela Borgman
Sekreterare: Generalsekreterare

Trakasseriombud 2019
Ida Flemmich
Sampo Sorvisto

Äldres Råd
Armi Murto (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Elin Blomqvist (invald 2018)
Jenna Martikainen (invald 2018)
Sonja Eskman (invald 2018)
Richard Sundman (invald 2018)
Daniel Rönnqvist (invald 2018)

Arcadas organ

Yrkeshögskolan Arcadas styrelse
Robin Skog

Omprövningsnämnden (1.1.2019-31.7.2021)
Niklas Forsman, suppleant Jacob Dahlberg

Institutionen för ekonomi och affärsanalys
Kvalitetsråd

Emilia Riikonen (Informationsteknik)
Andreas Lohse (Företagsekonomi)

Institutionen för energi- och materialteknologi
Kvalitetsråd

Viktor Grönman (Energi- och miljöteknik)
Derya Atas (Materials Processing Technology)
Suppleant Roni Huttunen (Energi- och miljöteknik)

Institutionen för hälsa och välfärd
Kvalitetsråd

Lina Smedlund (Sjukskötare)
Tove Salminen (Socionom)
Suppleant Sophia Ignatius (Socionom)

Institutionen för kultur och kommunikation
Kvalitetsråd

Jasmine Laine (Mediekultur), suppleant Maria Bussman (Mediekultur)
Malin Åhman (Kulturproducentskap), suppleant Atte Kola (Kulturproducentskap)

Matkommittén
Nea Salvén
Sampo Sorvisto

Sebastian Oey

Arcadas Alumnråd
Daniel Tallberg

Studiestödsnämnden
Jani Räisänen suppleant Olli Hietanen
– suppleant Antonia Gripenwaldt
Oscar Lytz suppleant –