Studeranderepresentanter

ASKs interna organ

Stadgegruppen 2018
Ordförande: Generalsekreterare
Patrick Koski
Daniel Rönnqvist
Daniela Thomasson
Jenny Thors

Förtjänstteckenkommittén 2017
Ordförande: Daniela Blomqvist
Ida Blomstedt
Annika Eskman
Niki Hamro
Monica Ollas
Emilia Riikonen
Sekreterare: Kommunikations- och medlemssekreterare

Valnämnden 2017
Ordförande: Daniela Thomasson
Pia Bengts
Hanna Lindholm
Mia Pesonen
Roland Sällström
Sekreterare: Generalsekreterare

Trakasseriombud 2018
Nea Salvén
Daniel Tallberg

Äldres Råd
Ordförande: Stefan Gustafsson (invald 2014)
Lotta Rosenqvist (invald 2014)
Jessica Ekholm (invald 2013)
Jenna Martikainen (invald 2015)
Armi Murto (invald 2015)
Henri Savolainen (invald 2015)
Richard Sundman (invald 2013)
Lotte Uutinen (invald 2013)
Annette Wiksten (invald 2015, 2år)

Arcadas organ

Yrkeshögskolan Arcadas styrelse
Robin Skog

Omprövningsnämnden (-2018)
Roni Huttunen, suppleant Emilia Riikonen

Institutionen för ekonomi och affärsanalys
Kvalitetsråd

Emilia Riikonen (Informationsteknik)
Andreas Lohse (Företagsekonomi)

Institutionen för energi- och materialteknologi
Kvalitetsråd

Viktor Grönman (Energi- och miljöteknik)
Derya Atas (Materials Processing Technology)
Suppleant Roni Huttunen (Energi- och miljöteknik)

Institutionen för hälsa och välfärd
Kvalitetsråd

Lina Smedlund (Sjukskötare)
Tove Salminen (Socionom)
Suppleant Sophia Ignatius (Socionom)

Institutionen för kultur och kommunikation
Kvalitetsråd

Jasmine Laine (Mediekultur), suppleant Maria Bussman (Mediekultur)
Malin Åhman (Kulturproducentskap), suppleant Atte Kola (Kulturproducentskap)

Matkommittén
Sunny Nguyen
Sampo Sorvisto
Sebastian Oey

Arcadas Alumnråd
Daniel Tallberg

Studiestödsnämnden
Jani Räisänen suppleant Olli Hietanen
– suppleant Antonia Gripenwaldt
Oscar Lytz suppleant –