Arcada studerandekår – ASK

Vad är ASK?

Studerandekåren är ett offentligrättslig samfund som finns vid varje högskola, men för att hålla igång verksamheten förlitar vi oss på våra medlemmar. Alla studerande på Arcada har möjlighet att bli medlemmar i ASK och stöder genom sitt medlemskap studerandekårens påverkningsförmåga. Till våra centrala uppgifter hör bland annat att:

  • Företräda alla Arcadas studerande och arbetar för deras bästa på lokal nivå genom uppföljande av och deltagande i påverkningsarbete samt ordnadet av demokratiska val och utseende av studeranderepresentanter.
  • Stödande och påverkande av beslutsfattande i frågor som berör yrkeshögskolestuderande på en nationell och internationell nivå genom medverkande i organisationer med riksomfattande verksamhet.
  • Främjandet av social, psykisk och fysisk hälsa bland studerande på Arcada genom påverkande och samarbete med organisationer inom fältet och ordnandet av evenemang.
  • Vägledning av studerande på campus genom rekrytering, utbildning och strutkturering av tutorverksamheten på Arcada.