2022 markerar en tillfällig höjning av inkomstgränserna för studiestöd

2 november, 2021

Regeringen framför en proposition om en tillfällig höjning av studiestödsgränsen som enligt preliminära planer enbart skulle gälla för året 2022. Nästa vecka (vecka 45) förs remissdebatten till ett slut och ärendet behandlas av riksdagens plenum för beslut i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Enligt Undervisnings- och Kulturministeriets beredda utkast till regeringspropositionen skulle inkomstgränsen för studiestödet höjas efter årsskiftet med 25 procent. Inkomstgränsen för berättigande av 9 månader studiestöd har varit 12 498 euro 2021 och förväntas höjas till 15 630 euro efter årsskiftet. Höjningen av gränsen markerar en ungefärlig summa på 3 000 euro med förhoppningarna att främja studerandes förutsättningar att arbeta vid sidan om studierna.

Inkomstgränsen har diskuterats speciellt mycket under det senaste året, efter att flera branscher har upplevt ett ökat behov av arbetskraft, men debatten om en större höjning av inkomstgränserna har pågått under flera år. Vid sidan om årliga indexjusteringar av inkomstgränserna har inga större höjningar varit på tapeten förrän nu. 2019 publicerade löntagarnas forskningsinstitut en rapport som föreslog att den dåvarande inkomstgränsen på lite över 12 000 euro skulle kunna höjas till 18 000 euro utan att medföra extra kostnader för staten. Höjningen på 50 procent skulle enligt rapporten leda till en inkomstökning på 5,9 miljoner euro för staten som resultat av ökade skatteinkomster och transfereringar. Rapporten tog inte ställning till andra än ekonomiska faktorer i sin utvärdering, men den gav vind i seglen för debatten. Paralleller har även dragits mellan Danmark och Norge, där inkomstgränserna är högre och istället för att betala tillbaka studiestöd, har en högre skattesats tillämpats för inkomsterna som överskrider gränsen.  

IIfall regeringens proposition godkänns av riksdagen kommer det innebära att alla som studerar heltid och lyfter studiestöd kommer att ha till en större grad möjlighet att arbeta och tjäna mera pengar vid sidan om studierna. Ett av argumenten mot höjningen av gränsen är att arbete vid sidan om studierna förlänger studietiden, men det finns ingen forskning som konkret pekar på det för tillfället. Höjningen av gränsen ger studerande som väljer att arbeta större flexibilitet och mindre stress i kombinerandet av arbete med studier, men har ingen påverkan på de studerande vars arbetssituation hålls oförändrad. SAMOK poängterade i sitt utlåtande att det största problemet med propositionen är den tillfälliga karaktären av inkomstgränsernas höjning.


Källor
Labour.fi: Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa reippaasti [på finska]
Svenska.yle.fi: Staten skulle tjäna 6 miljoner om året om studerande fick förtjäna mer – Sampo Terho: ”Alldeles utmärkt förslag”
hbl.fi: Regeringen föreslår höjning av studiestödets inkomstgräns
Valtioneuvosto.fi: Inkomstgränserna för studiestödet höjs med en fjärdedel
Labour.fi: Raportti 37 Opintotuentulorajat [på finska]