Alumn

Arcada studerandekår – ASK strävar till att fortsätta samarbetet med dem som varit aktiva inom kåren under sin studietid.

ASKs fullmäktige har definierat ASK alumn enligt följande
Alla som varit medlem i ASK är ASK alumner. (Gäller även dem som inte utexaminerats.) Klicka här ifall du är intresserad att bli stödande eller ständigt medlem i kåren.

Arcadas alumner är studerande som graduerats från Arcada. Då du utexamineras kan du registrera dig på Arcadas Alumnportal.

Fatgillet

ASK och Novium har även en gemensam alumn/gamyl förening Fatgillet. Du kan bekanta dig mera med Fatgillet på deras hemsida.

Fatgillet_larger