Ansvarsfördelningen inom styrelsen har ändrat

Styrelsemedlem Denis Kosiakov har efter fullmäktigemötet den 26.9 avgått från styrelsen.
Ansvarsuppgifterna kommer delas internt inom styrelsen och därmed är ingen ny styrelsemedlem aktuell. Eventuella frågor riktas till styrelseordförande Annika Eskman. Ni kan kontakta Annika via e-post, annika(a)asken.fi

På uppdrag av ASK fullmäktige 2017,

Annika Eskman
Styrelseordförande

Hanna Lindholm
Fullmäktigeordförande