Arcada student tandem

1 april, 2021

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi en språktandem.

Tandem är riktat åt studeranden som är intresserade av att träffa och stöda studeranden som inte talar svenska. Vi söker alltså studeranden med svenska som modersmål, eller studerande med en stark svenska som skulle vilja hjälpa våra utländska studeranden med sina studier i svenska, och samtidigt introducera dem till vår finlandssvenska kultur.

Vi ordnar tandemprogrammet 13.4-15.5, men deltagarna kan själv välja att fortsätta med kontakten efter att programmet avslutats.

Du kan läsa mer om vår tandem här eller anmäla dig via Kide.app.
Det kostar inget att delta!