Arcada Studerandekår – ASK föreslår: Annika Eskman till SAMOK styrelse för år 2018

Pressmeddelande – Får publiceras

annikasamok

Arcada Studerandekår –ASK är stolt och glad över att få föreslå sakkunniga och utmärkta samspelaren Annika Eskman som styrelsemedlem till SAMOK för år 2018. Hon har i år fungerat som ASK styrelseordförande och är nu redo att jobba för hela yrkeshögskolefältets studerande.

Annika är en 26-årig tvåspråkig restonomstuderande från Helsingfors. Under de senaste fyra åren har Annika fått mycket erfarenhet och kunskap såväl från studerandeverksamhet som intressebevakning. Hennes effektiva och entusiastiska personlighet har varit guldvärd för ASK verksamhet.

”Annika är en aktiv lyssnare och har vuxit enormt i sin ledarroll under det gågna året. Hon är noggrann och sköter sina uppgifter ansvarsfullt”, övertygar Arcada studerandekårs fullmäktigeordförande Hanna Lindholm.

Annikas styrka är hennes breda kunskap och förmågan att titta på saker ur olika synvinklar, vilket hon fått på grund av att man i en liten studerandekår får jobba med många olika uppgifter samtidigt. Annika känner att hon nu vill ge all sin entusiasm och allt hon lärt sig till SAMOKs bruk.

”Till styrelsen bör det väljas en person som är flitig, men också full av positiv energi och entusiasm. Av mig skulle SAMOK få en person som definitivt är värd förtroendet och som vill göra sitt allt för att vi i Finland skulle ha lyckliga studerande”, säger kandidat Eskman.

Annika är speciellt intresserad av tre delområden: jämställdhetsfrågor, utveckling av kommunikation och internationella aspekten inom intressebevakning. Annikas starka erfarenhet inom dessa områden skulle säkerligen vara till stor nytta i SAMOK. Arcadas rektor Henrik Wolff är övertygad att Annika skulle vara en ypperlig kandidat till SAMOK styrelse.

”SAMOK behöver människor som Annika, med bred erfarenhet av en verkligt internationell studiemiljö och en djup förstålse för hur viktigt tvåspråkigheten och det nordiska samarbetet är för Finland”, bekräftar Arcadas rektor Henrik Wolff.

Arcada studerandekår – ASK önskar alla nuvarande och kommande kandidater lycka till och en riktigt trevlig höst till alla studerandekårer och studerande!

Kontaktuppgifter och intervjuförfrågningar:
Kandidat
Annika Eskman
annika(a)asken.fi
040 020 3103

Kampanjchef
Roni Huttunen
roni(a)asken.fi
050 305 7348

Du kan följa med Annikas kampanj på hennes Facebook sida!