Årsfest / Annual Ball

Arcada studerandekår – ASK har den stora glädjen att inbjuda till vår 25-års jubileumsårsfest lördagen den 28 januari 2023 i Börshuset. Solenn akt kl. 17:00 varefter festsupén serveras kl. 18:00

Supékortets pris:
100 euro för medlemmar
110 euro för studerande
120 euro för graduerade och övriga gäster.

Du kan även understöda årsfesten med 200 euro, detta inkluderar ett supékort samt ditt namn i sångbladet.

Alla anmälningar är bindande. Sista anmälningsdagen är den 12.1.2023.

Klädsel: Frack eller Högtidsdräkt med akademiska heders-och förtjänsttecken.

Sillfrukosten serveras söndagen 29.1 kl. 12:00 på Cor-huset.

Mer information om efterfesten kommer senare.

//

Arcada Student Union – ASK has the great pleasure to invite you to our 25th jubilee Annual Ball on Saturday January 28, at Pörssitalo. Solenn akt is at 17:00 and we will be seated for dinner at 18:00.

Price for the dinner:
100 euros for members
110 euros for students
120 euros for graduates and other guests

You can also support the annual ball with 200 euros, this includes the dinner as well your name in the song book.

All sign-ups are binding. Last day to sign up is 12.1.2023.

Dress code: Tailcoat with academic honors and merits.

Sillbreakfast is served on Sunday 29.1 at 12:00 at the Cor-house.