Årsfest etikett / Annual Ball Etiquette

Är det din första årsfest eller känner du annors bara att det kunde vara bra att kolla igenom hur man skall klä sig eller ha kårbanden? Då kan du kolla igenom vår Vett & etikett guide!
Is this your first Annual Ball or do you feel like could look trough what to wear or read what a Couleur is? Then you can browse through our Rules of Etiquette!