ASK digitala studerande id förnyas vid årsskiftet

Arcada studerandekår – ASK har sagt upp kontraktet med Oy Frank Students Ab tills 31.12.2018.

Detta innebär att fram tills årsskiftet fungerar Frank App som ASKs digitala studerande identifikation, men inte efter det. Vi förhandlar med Frank om en eventuell övergångsperiod där de studerande som vill ännu kan använda Franks app under nästa år.

Skälen till uppsägningen är bland annat att samarbetet inte har tjänat våra medlemmar på önskat sätt, appen har haft upprepade problem och att den inte längre är avgiftsfri.

Under hösten skapar studerandekåren ett nytt gratis digitalt studerande id tillsammans med samarbetspartners. Det nya digitala studerande id tas i bruk senast senast 1.1.2019. Vi kommer informera mera om detta inom en snar framtid. Det nya digitala id öppnar möjligheter till nya serviceutbud och mångsidiga studerande förmåner.

Från och med januari 2019 är det inte möjligt att beställa ett fysiskt studiekort, utan studerandekårens identifiering sker endast digitalt.Till de redan beställda fysiska korten fortsätter kåren sätta dekaler som tidigare.

Förändringen är en del av en bredare utveckling gällande studerandekårens digitala tjänster för att bättre uppfylla våra medlemmars behov.