ASK ENKÄT 2015

survey_sv

Enkäten strävar till att stöda ASK i utvecklandet av verksamheten. Vi vill att du som svarar är ärlig i gott och ont och ger oss en realistisk bild av vår verksamhet.

Du kan fylla i enkäten här!