ASK söker studeranderepresentant till Arcada Abs styrelse

17 mars, 2023

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen. I styrelsen sitter en av studerande vald person som för fram studerandes röst i bolagets styrelse. Till styrelsen kan väljas en närvaroanmäld studerande vid Arcada. Studeranderepresentanten väljs av ASKs fullmäktige och fastställs av Arcada Ab:s bolagsstämma i april. Den valbara behöver inte vara medlem i kåren.

Om du har en djup insyn i högskolepolitiken samt i högskolans verksamhet. Om du är bekant med att arbeta i en dynamisk styrelse och kan både ekonomistyrning och mötesteknik, men om du framför allt brinner för att påverkaså att Arcada är en ännu bättre plats att studera på, är du kanske den vi söker.

Mandatperioden varar i två år och inleds efter bolagsstämman i april. Du skall vara valbar för hela mandatperioden. Styrelsen sammanträder i regel cirka 8 gånger per år på dagstid. Om du passar in på denna beskrivning och känner att detta uppdrag är något för dig, fyll då i ansökan och lämna in din CV här senast 10.4.2023 kl. 12:00.