ASK styrelse 2015

board2015

ASK styrelse 2015 är vald på Fullmäktigemöte 8.1.2015.

Ordförande: Ida Julin
ordforande@asken.fi
050 469 7406

Styrelsemedlemmar:
Patricia Grimm
Frida Johansson
Jenna Kortelainen
Markus Sjöholm

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden fastslås på styrelsens konstituerandemöte.

Grattis till den nya styrelsen!