ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2016

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2016 höll konstituerande möte 30.11.2015.

Jean-Peter Asplund (HoSK) valdes till ordförande för Fullmäktige 2016.
Till första viceordförande valdes Isabella Knopman (Commedia)
och andra viceordförande Annika Eskman (HanSe SF).
Hela ASK Fullmäktige 2016 hittar du här.

Jenna Kortelainen valdes till ASK styrelseordförande 2016.
Övriga styrelsemedlemmar 2016 är
Veronika Bendzelova 
Ida Blomstedt 
Patricia Grimm
Hanna Lindholm 
Mia Pesonen 
Mats Söderman 
Daniela Thomasson 
Sebastian Westergård 

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2015.

Mera information:
Jenna Kortelainen, Styrelseordförande 2016, jenna(a)asken.fi, 045 327 4230
Jean-Peter Asplund, Fullmäktige ordförande 2016, jean-peter.asplund(a)arcada.fi
Ida Julin, Styrelseordförande 2015, ida(a)asken.fi, 050 469 7406