ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2017

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2017 höll konstituerande möte 29.11.2016.

Hanna Lindholm (HoSK) valdes till ordförande för fullmäktige 2017.
Till första viceordförande valdes Daniel Rönnqvist (HoSK)
och andra viceordförande Ida Blomstedt (HoSK).
Hela ASK Fullmäktige 2017 hittar du här.

Annika Eskman valdes till ASK styrelseordförande 2017.
Övriga styrelsemedlemmar 2017 är
Veronika Bendzelova
Frida Enlund
Rosa Hawela
Roni Huttunen
Janina Höglund
Atte Kola
Tony Pihl
Denis Tuominen

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2016.

Mera information:
Annika Eskman, styrelseordförande 2017, eskmanan(a)arcada.fi
Hanna Lindholm, fullmäktige ordförande 2017, lindhhan(a)arcada.fi
Jenna Kortelainen, styrelseordförande 2016, jenna(a)asken.fi, 050 469 7406