ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2018

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2018 höll konstituerande möte 27.11.2017.

Emma Laaser valdes till ordförande för fullmäktige 2018.
Till första vice ordförande valdes Robin Skog och till andra vice ordförande Mikaela Borgman.
Hela ASK Fullmäktige 2018 hittar du här.

Daniel Tallberg valdes till ASK styrelseordförande 2018.
Övriga styrelsemedlemmar 2018 är
Mikael Grönblad
Matias Hertzberg
Atte Kola
Iina Levonen
Xuan Nhi ”Sunny” Nguyen
Tove Salminen
Nea Salvén
Sampo Sorvisto

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2017.

Mera information:
Daniel Tallberg, styrelseordförande 2018, tallberd(a)arcada.fi
Emma Laaser, fullmäktige ordförande 2018, laaserem(a)arcada.fi
Annika Eskman, styrelseordförande 2017, annika(a)asken.fi, 050 469 7406