ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2019

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2019 höll konstituerande möte 3.12.2018.

Tove Salminen (HoSK) valdes till ordförande för fullmäktige 2019.
Till första vice ordförande valdes Patrick Koski (HoSK) och till andra vice ordförande Oscar Mansén (TLK).
Hela ASK Fullmäktige 2019 hittar du här.

Darya Pysarenko valdes till ASK styrelseordförande 2019.
Övriga styrelsemedlemmar 2019 är
Joriz Baluyot
Alexandra Bjondahl
Ida Flemmich
Rosemarie Hartman
Kim Helsing
Nea Salvén
Sampo Sorvisto

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2017.

Mera information:
Tove Salminen, fullmäktige ordförande 2019, salmintoa)arcada.fi
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2019, pysarend(a)arcada.fi
Daniel Tallberg, styrelseordförande 2018, daniel(a)asken.fi, 050 469 7406