ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2020

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2020 höll konstituerande möte 4.12.2019.

Oskari Ruuskanen (Hosk r.f.) valdes till ordförande för fullmäktige 2020.
Till första vice ordförande valdes Jonnie Lassila (Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf ) och till andra vice ordförande Fredrik Grønstrand (TLK).

Darya Karilahti valdes till ASK styrelseordförande 2020.
Övriga styrelsemedlemmar 2020 är
Joriz Baluyot
Ida Flemmich
Ellen Karlsson
Kim Lindström
Heidi Rif
Matilda Tallroth
Sebastian Tolvanen

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2019.

Mera information:
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2019 & 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406