ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2021

3 december, 2020

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021 höll konstituerande möte 2.12.2020.

Isa Antas (Commedia rf.) valdes till ordförande för fullmäktige 2021.
Till första vice ordförande valdes Darya Karilahti (HoSK r.f.) och till andra vice ordförande Atte Kola (Commedia rf.).

Ida Flemmich valdes till ASK styrelseordförande 2021.
Övriga styrelsemedlemmar 2021 är
Heidi Grönroos
Jessica Hellqvist
Erika Lemberg
Kim Lindstöm
Heidi Rif
Johan ”Joe” Sebbak

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsområden inom styrelsen i december 2020.

Mera information:
Ida Flemmich, styrelseordförande 2021, ida@asken.fi, 045 327 4231
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406