ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2022

1 mars, 2022

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2022 höll konstituerande möte 1.12.2021.

Kim Lindström (HoSK r.f.) valdes till ordförande för fullmäktige 2022.
Till första vice ordförande valdes Patrick Koski (Commedia rf) och till andra vice ordförande Sandra Mäki-Rautila (Commedia rf).

På fullmäktiges extraordinära möte 28.2.2022 valdes Ida Flemmich till ASK styrelseordförande 2022.
Övriga styrelsemedlemmar 2022 är:
Nicole Bruun
Abbe Karlsson
Mahika Raj
Maksim Sumin
Anni Wahlström

Mera information:
Ida Flemmich, styrelseordförande, ida@asken.fi, 045 327 4231