ASK Group 2020

Arcada studerandekår – ASKs årliga mässa för organisationer och samarbetspartners är uppskjuten. ASK Group skulle ha ordnast onsdagen 30.9.2020, vi meddelar om nytt datum senare. 
Vi har erbjudit alla inbjudna till mässan möjlighet att skicka information som de anser viktig för studerande. Av det har vi gjort en digital broschyr och informationen kommer att rotera på Arcadas infoskärmar den 30.9.

Arcada Student Union – ASK’s annual fair for organizations and collaboration partners is postponed. ASK Group would have arranged on Wednesday 30.9.2020, we will announce a new date later.
We have offered everyone invited to the fair the opportunity to send information that they consider important for students. From that we have made a digital brochure and the information will rotate on Arcada’s info screens on 30.9.