Arcada studerandekår – ASK efterlyser styrelsemedlemmar till styrelsen för 2021!

Vi söker både personer till intressebevakningsteamet och serviceteamet. Personen önskas vara intresserad av att utveckla studerandekåren, vår verksamhet och gärna ha tid att hjälpa till med uppdrag och tillfällen som styrelsen stöter på samt såklart ha roligt och njuta av studielivet!

Intressebevakningsteamet fokuserar på all intressebevakning som bland annat omfattar välmående, högskolepolitik, socialpolitik och internationella ärenden. Intresserbevakningsteamet leds av styrelseordförande Ida. Serviceteamet jobbar med tutorering, evenemang samt kommunikation och leds av vice ordförande Kim.

Om det här verkar som något för dig skicka då ett öppet brev där du berättar lite om dig själv och varför du skulle passa med i ASKs styrelse till apply@asken.fi senast 1.8.2021 så är styrelseordförande Ida i kontakt med dig! Ingen förhandskunskap krävs och du kan vara gulis eller i slutrakan på studierna, alla är välkomna med. Mandatet för styrelsen 2021 tar slut 31.12.2021.


Arcada student tandem

Vi på Arcada studerandekår – ASK, jobbar för alla studerandes bästa, och för att alla studerande på Arcada ska känna sig inkluderade. I och med den rådande situationen, kan det ibland kännas utmanande, och därför lanserar vi en språktandem.

Tandem är riktat åt studeranden som är intresserade av att träffa och stöda studeranden som inte talar svenska. Vi söker alltså studeranden med svenska som modersmål, eller studerande med en stark svenska som skulle vilja hjälpa våra utländska studeranden med sina studier i svenska, och samtidigt introducera dem till vår finlandssvenska kultur.

Vi ordnar tandemprogrammet 13.4-15.5, men deltagarna kan själv välja att fortsätta med kontakten efter att programmet avslutats.

Du kan läsa mer om vår tandem här eller anmäla dig via Kide.app.
Det kostar inget att delta!


ASK söker: Studeranderepresentanter

Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande råd och organ på Arcada:

Arcada kvalitetsråd

Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande insyn i högskolan. Vi söker två ordinarie medlemmar och två suppleanter för att representera studerandes röst i rådet.

 • Rådet består av 10-12 personer.
 • Institutionerna, studieservice, externa medlemmar och studerande är representerade.
 • Sammanträder i regel en gång per månad.
 • Arbetar för att utveckla högskolans kvalitetssystem.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada institutionsråd

Institutionsråden på Arcada arbetar för att stödja och följa upp utvecklingen och kvaliteten av utbildningen inom institutionerna. Till varje råd söks det en ordinarie medlem och en suppleant.

 • Institutionens prefekt fungerar som ordförande.
 • Medlemmarna består av diverse övriga representanter med varierande bakgrund.
 • Sammanträder minst två gånger per läsår.
 • Finns ett råd per institution.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Omprövningsnämnden

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper. Vi söker en ordinarie medlem och en suppleant. 

 • Omprövningsnämnden består av en ordförande, tre övriga personalmedlemmar och en studerandemedlem.
 • Varje medlem har en personlig suppleant.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Du kan läsa mera om styrelsepositionen här.


Ansök till studeranderepresentant via denna länk!

Ansökan till studeranderepresentanter är öppen tills 25.3.2021 kl. 12:00 och representanterna till råden väljs av ASK fullmäktige på deras möte under vecka 12. 


ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2021

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021 höll konstituerande möte 2.12.2020.

Isa Antas (Commedia rf.) valdes till ordförande för fullmäktige 2021.
Till första vice ordförande valdes Darya Karilahti (HoSK r.f.) och till andra vice ordförande Atte Kola (Commedia rf.).

Ida Flemmich valdes till ASK styrelseordförande 2021.
Övriga styrelsemedlemmar 2021 är
Heidi Grönroos
Jessica Hellqvist
Erika Lemberg
Kim Lindstöm
Heidi Rif
Johan ”Joe” Sebbak

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsområden inom styrelsen i december 2020.

Mera information:
Ida Flemmich, styrelseordförande 2021, ida@asken.fi, 045 327 4231
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406


Årets lärare 2020

Vet du en lärare som du skulle vilja tacka för ett väl gjort arbete? En lärare som alltid gör lite extra för att se och höra sina studerande? Kanske någon lärare som gjort något extra för att underlätta distansstudierna eller som du speciellt vill tacka fast det inte går att ses i person!

Arcada studerandekår – ASK väljer årligen Årets lärare och alla studerande i Arcada kan nominera sin favorit! Nomineringar kan göras av enskilda studerande eller studerandegrupper.

Nomineringar lämnas in senast 6.12.2020. Nomineringar utan motivering beaktas inte! Du kan lämna in din nominering här!