Betydelsen av studentmössan under valborgsfirandet

29 april, 2022

Många förknippar valborgsfirandet i Finland med den gräddvita studentmössan. Det flesta dammar av sina mössor för den efterlängtade valborgsmässoafton då även Ville Vallgrens Havis Amanda kröns med sin egen förstorade version av studentmössan. Dagsläget skiljer sig dock en del från mössans tidiga ursprung. Till skillnad från den äldre mörkblå studentmössan, så hittade traditionen med den vita mössan till den finska studentvärlden under medlet av 1800-talet, genom studerande på Helsingfors universitet. Under en tid då huvudbonader var en vanligare del av stadsvyn än i dagens läge blev den mörkblå studentmössan en huvudbonad för vintern och den gräddvita en för sommaren.

Trots de gamla traditionerna kring studentmössan har kröningen av Havis Amanda under Valborgsmässoafton en betydligt yngre historia. Vad som började som ett busstreck i början av 1900-talet, har senare övergått till en festlighet som lockar en publik på över 50 000 personer årligen. För mången markerar tidpunkten ett grandiost välkomnande av våren fyllt med traditioner, munkar och sång. Men vilken är roll uppfyller egentligen den gräddvita studentmössan idag?

Student eller studerandetradition ?

År 1980 tog studentkårerna i Helsingfors kollektivt över ansvaret för organiserandet av ceremonierna kring högtiden, med ett roterande system i bruk för att dela upp ansvaret mellan åren. I dagens läge utgörs kollektivet av studentkårerna AUS, HUS, KonSt och SHS. Ceremonierna inleds i regel av den traditionsenliga tvättningen av Havis Amanda, varpå studentmössan sen kan kröna statyns hjässa och mousserande drycker flöda. Inom de studentikosa kretsarna är valborgsfirandet inte enbart begränsat till Valborg eller första maj, utan firandet påbörjas redan flera dagar innan. Studentkåren med ansvar för mösspåläggningen ordnar även diverse ceremonier för att hylla uppdraget flera veckor innan Valborg.
Trots att studentmössan och dess diverse ceremonier fortfarande firas med pompa och ståt, så har grunderna för dess användning blivit mera allmänna, i.o.m.den associeras numera med personer som avlagt studentexamen i Finland och inte enbart studenter vid Helsingfors universitet, den gamla Apollo-lyran till trots. I dagens läge ser man även personer som avlagt yrkesexamen bärandes med sin egna version av studentmössan.

Det är vanligt att traditioner ändras för att anpassa sig enligt det ständigt förändrande samhället. För studentmössan har det gått ifrån en huvudbonad som prydde hjässan av förnäma modemedvetna studenter vid Helsingfors universitet till en huvudbonad buren under högtider som firar akademiska/studierelaterade bedrifter.

Detta år är det HUS som kröner Havis Amanda den 30.4.2022 och temat för festligheterna kommer att vara omtanke. Närmare bestämt “omtanke om vårt eget och andras välmående, vår gemenskap och hur vi bygger upp vår gemensamma framtid”. Temat är passande som hyllning för en återgång till ett normalt valborgsfirande efter två år av distans arrangemang, men kunde även utsträckas till den mån att reflektera över de nuvarande traditionerna och se ifall det eventuellt är något som kunde förbättras för framtiden. Finns det en orsak varför en tredjedel av Helsingfors studerandegemenskap inte inkluderas i organiserandet av mösspåläggningen? ASK skulle gärna se en framtid där alla studerande i huvudstadsregionen betraktades lika och hade samma förutsättningar för att vara delaktiga i planerandet av kröningen av Havis Amanda.