Billigare tågbiljetter för studerande

Studentorganisationerna och VR har kommit överens om ett samarbete för att studerandena oftare ska resa med tåg. Då VR permanent sänker priserna så blir även tågbiljetter för studerande förmånligare. 

Priserna sjunker i genomsnitt med en fjärdedel. Den omfattande prisreformen sänker även priserna på studerandes tågbiljetter. Studerande får framöver 30 procent rabatt på priset för en Standardbiljett vid tidpunkten för inköpet.

VR:s nya Sparbiljett är även för studerande det förmånligaste alternativet. Priset på Sparbiljetten kommer att vara detsamma för alla och inga ytterligare rabatter gäller för den. Det finns ett begränsat antal Sparbiljetter per avgång.

Studerande har hittills exempelvis betalat 36,10 euro för en biljett från Uleåborg till Tammerfors. I och med den nya rabatten kommer studentbiljetten att kosta 31 euro eller den förmånligaste sparbiljetten 25,10 euro.

Reformen gäller priserna och rabatterna inom fjärrtrafiken. I VR:s när­ och zontrafik förblir rabatten för studerande 50 % eftersom priserna på tågbiljetter inte sänks på samma sätt som inom fjärrtrafiken. Förändringarna gäller inte heller biljetter eller rabatter inom HRT­området.

    • Ur studerandes synpunkt sett är det en god nyhet att det blir billigare att resa med tåg. Utgifter för resor är för många studerande en obligatorisk utgift och därför ger de nya biljettpriserna studerande lite mer pengar att använda för andra levnadskostnader, kommenterar studentorganisationernas ordförande Jemi Heinilä (SAMOK), Elli Luukkainen (SLL), Heikki Koponen (FSF) och Musa Jallow (SAKKI).
    • Studerande reser mycket och för oss är de en viktig kundgrupp. I och med det här avtalet intensifierar vi samarbetet inom marknadsföring och utvecklar i framtiden tillsammans tjänster som underlättar studerandes resande, speciellt digitala tjänster, säger VR:s chef för passagerartrafiken Maisa Romanainen.
  • Reseförmåner är väldigt viktiga för studerande. Tillsammans med VR inleder vi ett samarbete för att utveckla innehållet och funktionaliteten i resetjänster för studerande, kommenterar vd Tiia Lehtola vid Frank, som är en riksomfattande förmånstjänst för studerande.

Du kan läsa mer om de nya priserna på adressen vr.fi/uusihinta/sv/.

De nya priserna träder i kraft i dag och biljetter kan köpas via alla kanaler där biljetter säljs.

Mer information:
Milla Halme, intressebevakningsdirektör, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, 050 389 1018, milla.halme@samok.fi
Elisa Tarkiainen, generalsekreterare, Finlands gymnasistförbund (SLL), 040 077 4789, elisa.tarkiainen@lukio.fi
Antti Malste, generalsekreterare, Finlands yrkesstuderandes förbund SAKKI, 050 3100 570, antti.malste@sakkinet.fi
Juha Töyrylä, generalsekreterare, Finlands studentkårers förbund (FSF), 041 515 2229, juha.toyryla@syl.fi
Tiia Lehtola, Frank Students, 0407713581, tiia@frank.fi, www.frank.fi
VR Groups journummer betjänar på telefonnummer 0307 0123. Numret betjänar 24/7.

Frank är studerandenas egna förmånstjänst, grundad 2013. Frank samlar alla studentförmåner i Finland. Frank erbjuder studerande värdefulla förmåner och företag en kanal att nå de många studerande i Finland. Dessutom erbjuder Frank tjänster för att identifiera studerande, bl.a. det nationella studiekortet i samarbete med Elisa. Frank ägs av studentorganisationerna FSF, SAMOK, SLL och SAKKI samt studentanknutna Kilroy, Nordens ledande resebyrå för unga och studerande. www.frank.fi

VR Group än ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt servicebolag inom resor, logistik och infra. Koncernen har cirka 9 000 anställda. VR Group har verksamhet främst i Finland, men även utomlands, särskilt i Ryssland och Sverige. www.vrgroup.fi