Bingo

Se på Arcadas inskription 1.9.2021 kl. 15:00 och fyll i bingot! Skicka in ditt ifyllda bingo här nedan och vinn ett halarmärke!

Watch Arcadas opening of the academic year 1.9.2021 at 15:00 and fill out the bingo! Send in the filled out bingo below and win a patch!