Bli medlem

Genom att bli medlem i ASK kan du vara med och påverka framtiden för både dig själv och de övriga studerande i Arcada. För tillfället har ASK runt 1000 medlemmar och vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna med i verksamheten.

Priserna för medlemskapet är följande:

Hösttermin (1.8-31.1)30,00 €
Vårtermin (1.1-30.9)30,00 €
Läsår (1.8-30.9)52,00 €

1. Gå vidare för att bli medlem i ASK via vår nätbutik här (länk öppnas i ny flik).

2. Välj av de produkter som finns till försäljning den lämpligaste medlemskapsperioden för dig. Terminen gäller för höst- eller vårterminen och läsåret under hela läsåret.

3. Logga in på nätbutiken med ditt kide.app-konto du skapat tidigare. Om du inte har skapat ett användarnamn kan du skapa det genom att klicka på ”Skapa användarnamn”. Informationen gällande medlemskapet sparas på ditt konto så att du kan köpa biljetter och produkter till medlemspris även online!

4. Efter det kommer du till Haka-autentiseringen. Gå vidare och välj ”Arcada” i drop-down menyn och efter det loggar du in med dina Arcada login för att verifiera att du är studerande vid Arcada.

5. Fyll i formuläret med korrekta uppgifter, om du förnyar medlemskapet kontrollera att uppgifterna ännu stämmer.

6. Efter att du fyllt i formuläret gå vidare för att betala ditt valda medlemskap, du kan betala med de flesta bankkort samt MobilePay.

Studiekortet berättigar studerande till sådana studentrabatter som förhandlats fram för dem. Förmånerna beror på vilket sorts kort du har (blått eller grönt). Till exempel nedsatta priser på resor med VR eller FPA:s måltidsstöd gäller endast för det blå studiekortet. Observera att det tar ungefär en timme innan du kan ta i bruk ett studiekort efter att du betalat medlemsavgiften.

Digitalt studiekort

Du kan fritt välja vilket digitalt studiekort du vill använda! Båda korten är gratis och har samma studerandeförmåner. Pivo erbjuder tyvärr inte grönt studiekort för öppna yh studerande.

Slice

1. Beställ dina inloggningsuppgifter till Slice på slice.fi/upload. Använd samma information som du gett när du betalade medlemsavgiften! Observera att bilden du väljer inte går att ändra i efterhand.
2. Slice skickar dina inloggningsuppgifter till din epost.
3. Ladda ner Slice från din app store.
4. Logga in med dina inloggningsuppgifter.

Klicka här för att ta i bruk Slice.

Pivo

1. Ladda ner Pivo från din app store.
2. Ta i bruk appen med dina bankkoder.
3. Öppna Pivo, välj ”studiekort” och välj ”ASK”.
4. Skapa ditt studiekort genom att följa instruktionerna i appen. 

Klicka här för att ta i bruk Pivo.

För de som har ett fysiskt studiekort sedan tidigare kan även hämta dekal till kortet från studerandekårens office.

Korttyper och giltighetstid

Det blå kortet är avsett för personer som studerar för en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen (den studerande måste uppfylla alla kriterier). Det gröna kortet är avsett för andra studerande vid yrkeshögskolan som är medlemmar i studerandekåren. Kortets giltighetstid framgår av klistermärket på kortet. Klistermärket får du som bevis på att du betalt studerandekårens medlemsavgift. Utöver att ha betalt medlemsavgiften måste den studerande också uppfylla alla de andra kriterierna för kortet.

Villkor för utfärdande av korten

Villkor för det blå kortet
Du kan beviljas ett blått studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar för en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Villkor för det gröna kortet
Du kan beviljas ett grönt studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar vid en yrkeshögskola men uppfyller inte villkoren för det blå studiekortet.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Utfärdande av studiekort och förlängning av giltighetstid

Studerandekåren kan endast bevilja/leverera studiekort och årsklistermärken till sådana personer som är berättigade till det, dvs. till medlemmar i studerandekåren. Medlemmen måste uppfylla alla villkor för kortet för att kunna få ett studiekort. Den studerande är berättigad till ett termins-/årsklistermärke för de terminer som hen betalt studerandekårens medlemsavgift och uppfyller villkoren för. Den studerande är ansvarig för att uppge korrekt information. Att missbruka kortet är en straffbar handling.

Giltighetstiden för studiekortet

Studiekortet är i kraft under en på förhand definierad tid. Medlemskapet för höstterminen är i kraft till slutet av följande januari. Medlemskapet för läsårset är i kraft fram till utgången av följande läsårs september. Medlemskapet för vårterminen är i kraft till slutet av september.

Medlemskapet för höstterminen 2022 är i kraft tills 31.1.2023.
Medlemskapet för läsåret 2022-2023 och vårterminen 2023 är i kraft tills 30.9.2023.

Att lämna läseårsdekalen ohämtad ses inte som överförning av medlemskap, utan medlemskapet är automatiskt i kraft för den betalda tiden. Betalt medlemskap kan överföras, genom att meddela studerandekårens office i början av höst- och vårterminen, tills slutet av september eller januari. Medlemsskapsperioden kan inte längre överföras efter att dekalen klistrats på studiekortet. Mer information om överföring av medlemskapet fås från ASKs office.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i studerandekåren, till exempel på grund av byte av studieplats, avbrytande av studier eller av någon annan anledning, fyll i ”Ansökan om återbetalning av medlemsavgift”-blanketten och returnera den till ASKs office. Styrelsen tar sedan ställning till ansökan.

avatar

I fall du har frågor gällande medlemskapet eller studiekort vänligen kontakta ASKs kommunikations- & medlemssekreterare Maria på adressen maria@asken.fi.