Blogginlägg: Utbildningens genuina tillgänglighet i Europa

Styrelseordförande Annika har skrivit ett blogginlägg för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK i samband med att hon ställer upp för SAMOKs styrelse 2018. Du kan läsa original blogginlägget på finska här

I dagens läge är den internationella dimensionen och behovet av denna allt mer tydlig såväl i vardagen, arbetslivet som i utbildningen både i Finland och övriga Europa. Eu befinner sig nu i en situation där man är redo att utveckla unionens sociala dimension och här bör utbildningen spela en viktig roll. För att utbildningen i denna utveckling skall nå upp till den roll den förtjänar, bör utbildningen först göras tillgänglig till alla som bor i och kommer till länderna inom Europeiska Unionen.

Särskilt viktigt vore det att skapa möjligheter till utbildning speciellt för invandrare och asylsökande, för att de också skall kunna dra sitt strå till stacken i sitt nya hemland. Dessutom finns det genom utbildningen en ännu starkare möjlighet att integrera sig till ett nytt hemland.

Utöver detta är utbildningens tillgänglighet viktig med tanke på studerandemobiliteten. År 2011 har EU:s utbildningsråd fastställt ett målvärde där det fram till år 2020 skall ingå en utbytes- eller praktikperiod utomlands i studierna för minst 20% av de studerande som avlagt högskoleexamen. För att kunna nå detta mål är det viktigt att stöda studerandenas förmåga att åka utomlands, eftersom den främsta orsaken till att man inte åker på utbyte är på grund av ekonomiska skäl. Här bör särskilt EU:s flaggprojekt Erasmus + -programmet få mer stöd, eftersom Erasmus + är en viktig del för att öka solidaritet.

Vi i Finland har också fortfarande mycket att utveckla. Ur utbildningens tillgänglighets synvinkel är det också viktigt att uppmärksamma innehållet i utbildningen och undervisningens kvalitet, eftersom det inte enbart räcker att utbildningen skall vara tillgänglig för alla utan man måste också kunna få något ut av detta. Enligt Eurostudent, Studerandeundersökningen 2017 som publicerades på våren, är utlänningarna som studerar i Finland nöjda med undervisningsmiljön, undervisningsutrymmen och tekniken medan man är mer missnöjd med innehållet i utbildningen och utbildningens kvalitet.

Förutom intressebevakningen och lobbying i Finland, anser jag nu att det vore viktigt för SAMOK att ta en mer aktiv roll inom internationell intressebevakning. Att få SAMOKs röst hörd i ESU är viktigt, för att arbetet mot en mer jämställd och tillgänglig utbildning för alla skall förstärkas, eftersom oberoende hur framtiden i Europa kommer att se ut, bör utbildningen alltid vara i centrum.

Annika Eskman
Arcada studerandekår – ASK