Boende och omgivning

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse som grundades för att underlätta studerandenas boendesituation i huvudstadsregionen. Du kan söka en bostad hos Hoas om dina studier är på heltid, leder till examen, berättigar till studiestöd och sker i huvudstadsregionen eller i kranskommunerna.

ASK har en en medlem och en ersättare i Hoas delegation tillsammans med huvudstadsregionens övriga yrkeshögskolors studerandekårer samt en representant i Hoas styrelse.

ASK har årligen en styrelsemedlem i World Student Capital (WSC). WSC undersöker, kommunicerar och påverkar för att åstadkomma världens bästa studerandemetropol! Nätverket World Student Capital består av student- och studerandekårer i huvudstadsregionen. WSC representerar nästan 100 000 studerande och eftersträvar en framtid där alla har ett hem, trafiken löper smidigt och servicen fungerar. Nätverket samarbetar med städer och högskolor i regionen, HRT, HOAS och experter för att göra vardagen bättre för studerande och stadsborna.