SSI söker en ny styrelse för 2021

Svenska Studerandes Intresseförening, eller SSI, söker en ny styrelse för 2021. SSI fungerar som förman för Studentbladet och ordnar evenemang med mera. I styrelsen sitter studerande från olika studentkårer och nationer, så det här är en perfekt plattform för multidisciplinärt samarbete och networking på svenska. Arbetsmängden varierar med styrelsepost, så uppdraget passar precis alla. År 2021 har Studentbladet jubileumsår (110), vilket gör denna möjlighet alldeles unik.

Ifall du är intresserad av att ta dig an uppdraget, ta kontakt med styrelsen innan den 23.11.2020. För att bli invald i SSI måste styrelsen nominera dig som vår representant. Skriv därför en kort motivering för varför vi borde nominera just dig och skicka motiveringen till vår generalsekreterare Andreas på andreas(a)asken.fi.

SSI håller höstmöte fredagen den 27 november 2020 kl.15 där styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för 2021 väljs. Också vid senare tillfällen kan man väljas in i styrelsen 2021, ifall man t.ex. inte kan närvara på höstmötet.

Har du frågor om styrelsearbetet? Ta kontakt med SSI:s styrelse: styrelsen@stbl.fi


Studenthälsovårdstjänsterna 2021

Från 2021 kommer SHVS också att erbjuda studenthälsovård för yrkeshögskolestuderande. För studerande kommer detta att innebära en märkbar ökning av fjärr- och digitala tjänster och nya närtjänster.

Tjänsterna inkluderar bl.a. 

 • grundläggande hälsovård
 • mun- och tandhälsovård
 • psykiska hälsovårdstjänster (se Q&A-sidan för mer information)
 • behandling som kräver expertis hos en specialist eller specialisttandläkare
 • fysioterapi

Kolla nedan för mera information om vad tjänsterna inkluderar!

Från och med våren 2021 kommer alla studerande att betala en vårdavgift till FPA varje termin som berättigar till användningen av SHVS-tjänster. Det kostar inget att boka tid till SHVS-tjänster, men ifall du inte använder din bokade tid debiteras en annulleringsavgift.
Har du några frågor kvar? Läs SHVS-frågor och svar här! Du kan också lämna din egen fråga på sidan.

Studiemiljö- och studiesamfundsarbete

 • Regelbundet samarbete med intressegrupperna, i synnerhet med läroanstalterna och studerandeorganisationerna 
 • Sakkunnigverksamhet Hälsofrämjande kommunikation 
 • Inspektioner av studiemiljöerna vart 3:e år samt årlig uppföljning

Hälsovårdstjänster
Individuell uppföljning och främjande av hälsa, välbefinnande och studieförmåga

 • Hälsorådgivning individuellt och i grupp 
 • Periodiska hälsokontroller:
  1) hälsovårdare och allmänläkare
  2) kontroll av munhälsan och skapande av vårdplan 
 • Förebyggande munhälsoåtgärder 
 • Förebyggande av smittsamma sjukdomar: hälsokontroller, vaccinationer (det nationella vaccinationsprogrammet) 
 • Familjeplanering 
 • Undersökningar, intyg och utlåtanden som hör samman med studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning 
 • Reserådgivning inkl. studentutbyte (den studerande skaffar själv de vacciner som behövs inför resan, men de kan ges inom studerandehälsovården) 
 • Grundläggande psykologiska undersökningar

Sjukvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster som ingår i primärvården

 • Bedömning av behovet av vård
 • Icke brådskande vård inkl. behandling som ges inom 1-7 dagar
 • Vård som kräver läkare eller tandläkare om patienten inte är kvalificerad för specialvård
 • Primärvårdslaboratorium och bildtjänster relaterade till diagnos och behandling av sjukdomar
 • Fysioterapi
 • Näringsterapi
 • Talterapi specifikt för studieområdet (inledande undersökning av talstörningar för dem som studerar för ett yrke som kräver muntlig kommunikation)

Läs mer mera på SHVS 2021 egna sida!


Arcada studerandekår – ASK föreslår Sebastian Tolvanen till SAMOKs styrelse 2021

Arcada studerandekår – ASK är stolta och glada över att föreslå drivna och engagerade Sebastian Tolvanen till Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse för 2021!

SAMOKs styrelse väljs av alla Finlands studerandekårer på deras förbundsmöte 29-30.10.2020.

Lycka till Sebastian!


Ställ upp i ASKs styrelse 2021

Är du intresserad att vara med i ASK styrelse 2021?

Fyll i blanketten före 8.11.2020 så kontaktar vår styrelsebildare Ida dig för diskussion!
Om du har några frågor eller undrar över något kan du skicka dem till ida@asken.fi.

Anmäl ditt intresse här: https://bit.ly/ASKboard2021/

Styrelsen väljs på fullmäktigekonstituerande möte under hösten 2020.


Nu är det dags för att nominera personer för ASK förtjänsttecken!

Initiativ till nominering till förtjänsttecken, Cor-hus-medalj och hedersbetygelser samt hedersmedlemskap inlämnas skriftligen undertecknat av minst fem (5) personer till förtjänstteckenkommittén. Förtjänstteckenkommittén besluter ifall förslaget godkänns. En person kan inte föreslå sig själv.

I år kan man nominera personer till följande förtjänsttecken och hedersbetygelser:

Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i brons kan tilldelas studerandekårens medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken kan tilldelas medlemmar, före detta medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecken i guld kan tilldelas en person som har förtjänsttecken i silver och i flera år aktivt har medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte.

Cor-hus medalj
Cor-hus medaljen kan tilldelas medlem eller före detta medlem som aktivt hjälpt till med ASKs verksamheten i och utanför Cor-huset.

ASK stjärnskott
ASK stjärnskott är en hedersbetygelse som tilldelas en person som är relativt ny i ASKs verksamhet och som starkt befrämjat ASKs syfte eller gjort en positiv insats för ASK under det gångna året. ASK stjärnskott kan endast tilldelas ASK medlemmar. Syftet är att belöna de insatser personen gjort i kapacitet av medlem i ASKs utskott och övriga förtroendeuppdrag

Pro ASK
Pro ASK är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött ASKs syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Pro Cor
Pro Cor är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött verksamheten i Cor-huset. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Nomineringar lämnas in elektroniskt via email till kommunikations- och medlemssekreterare Maria på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 8 november 2020 kl. 23.59. Observera att nomineringen kräver fem underskrifter för att godkännas.

Vanligtvis delas förtjänsttecken ut på ASK årsfest i november, men iår pga rådande omständigheterna kommer vi att meddela personer i frågan personligen.