Arcada studerandekår – ASK föreslår Sebastian Tolvanen till SAMOKs styrelse 2021

Arcada studerandekår – ASK är stolta och glada över att föreslå drivna och engagerade Sebastian Tolvanen till Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse för 2021!

SAMOKs styrelse väljs av alla Finlands studerandekårer på deras förbundsmöte 29-30.10.2020.

Lycka till Sebastian!


Ställ upp i ASKs styrelse 2021

Är du intresserad att vara med i ASK styrelse 2021?

Fyll i blanketten före 8.11.2020 så kontaktar vår styrelsebildare Ida dig för diskussion!
Om du har några frågor eller undrar över något kan du skicka dem till ida@asken.fi.

Anmäl ditt intresse här: https://bit.ly/ASKboard2021/

Styrelsen väljs på fullmäktigekonstituerande möte under hösten 2020.


Nu är det dags för att nominera personer för ASK förtjänsttecken!

Initiativ till nominering till förtjänsttecken, Cor-hus-medalj och hedersbetygelser samt hedersmedlemskap inlämnas skriftligen undertecknat av minst fem (5) personer till förtjänstteckenkommittén. Förtjänstteckenkommittén besluter ifall förslaget godkänns. En person kan inte föreslå sig själv.

I år kan man nominera personer till följande förtjänsttecken och hedersbetygelser:

Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i brons kan tilldelas studerandekårens medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken kan tilldelas medlemmar, före detta medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecken i guld kan tilldelas en person som har förtjänsttecken i silver och i flera år aktivt har medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte.

Cor-hus medalj
Cor-hus medaljen kan tilldelas medlem eller före detta medlem som aktivt hjälpt till med ASKs verksamheten i och utanför Cor-huset.

ASK stjärnskott
ASK stjärnskott är en hedersbetygelse som tilldelas en person som är relativt ny i ASKs verksamhet och som starkt befrämjat ASKs syfte eller gjort en positiv insats för ASK under det gångna året. ASK stjärnskott kan endast tilldelas ASK medlemmar. Syftet är att belöna de insatser personen gjort i kapacitet av medlem i ASKs utskott och övriga förtroendeuppdrag

Pro ASK
Pro ASK är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött ASKs syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Pro Cor
Pro Cor är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött verksamheten i Cor-huset. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Nomineringar lämnas in elektroniskt via email till kommunikations- och medlemssekreterare Maria på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 8 november 2020 kl. 23.59. Observera att nomineringen kräver fem underskrifter för att godkännas.

Vanligtvis delas förtjänsttecken ut på ASK årsfest i november, men iår pga rådande omständigheterna kommer vi att meddela personer i frågan personligen.


ASK office endast genom tidsbokning

På grund av COVID-19 läget just nu kan du endast besöka ASK office genom att beställa en besökstid. ASK office har besökstider endast på onsdagar. Vänligen boka tid med ditt hela namn (förnamn + efternamn) genom denna länk: bit.ly/ASKoffice!

Det går nu även att köpa printkrediter från Kide.app! Observera att om du köper krediter via Kide.app kan det ta 1-2 arbetsdagar innan krediterna är på ditt konto. Du kan köpa krediter här: https://kide.app/…/9967adab-3ad3-4a8c-a695-2d5adea87512/
För att kunna använda printrarna i Arcada måste du ladda printkredit på ditt konto.

Kundservicen vid ASK office är också digital och nås via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.


Ställningstagande: Röstlokaler till campus

Att höja valdeltagandet är ett ständigt diskussionsämne inom politiken. Att placera vallokaler på högskolans områden är en konkret handling av kommunerna för att stödja ungdomars och studerandes deltagande.

Valdeltagandet i kommunalvalet har omtalats i flera år, men av alla människogrupper är ungdomars röstbeteende det mest oroväckande. Av ungdomar var det endast ungefär var tredje som röstade i det senaste kommunalvalet. Om en ökning av valdeltagandet anses önskvärt är det värt att investera i de grupper som för närvarande är underrepresenterade vid valurnan. De ungas röstande måste därför stödjas.

Genom att underlätta röstningen för studerande stöder det också ungdomars valdeltagande. Kommunerna i huvudstadsregionen är hem för ett exceptionellt stort antal studerande, varav många också är unga. I en representativ demokrati är det viktigt att sammansättningen av kommun- och kommunfullmäktige återspeglar grupperna av kommuninvånare. Få studerande eller ungdomar ställer själv upp i val, så att rösta är det mest konkreta sättet för dem att påverka beslut i deras hemkommun.

En lösning på problemet är att organisera vallokaler på campus. Som bäst besöker tusentals studerande ett campus varje dag. En vallokal på ett högskoleområde är en logisk lösning om målet är att öka röstningsaktiviteten. I synnerhet att campus skulle fungera som lokaler för förhandsröstning skulle motivera många studerande att rösta vid sidan om föreläsningar.

Vid högskolor studerar även många internationella studerande, varav få vet att de har rösträtt i finska kommunval. Vallokaler på campus skulle öka studerandes medvetenhet om valet och skulle också kunna uppmuntra studerandegemenskaper att delta i samhällsdebatt.

Det är meningslöst att prata om att involvera ungdomar och studenter i beslutsfattandet om man inte är beredd att vidta konkreta åtgärder.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako