Sommar stängt

Chairs

Det här är sista veckan vi har öppet innan sommaren så kom ihåg att ladda kopior eller fixa annat på officen före fredagen 29.5 kl 16. Ses igen i höst! 🙂


ASK ENKÄT 2015

survey_sv

Enkäten strävar till att stöda ASK i utvecklandet av verksamheten. Vi vill att du som svarar är ärlig i gott och ont och ger oss en realistisk bild av vår verksamhet.

Du kan fylla i enkäten här!


METKA, Laureamko, HUMAKO och ASK sammanslås

Huvudstadsregionens studerandekårer METKA, Laureamko, HUMAKO och ASK sammanslår sin administration och sina tjänster under en studerandekår. Genom sammanslagningen strävar man efter bättre regional omfattning och jämlika studerandetjänster till alla högskolor i regionen.

Sammanslagningen träder i kraft i augusti då studerande vid mottagandet av studieplats eller närvaroanmälan direkt kan bli medlemmar i den nya Stor-Helsingfors studerandekårer FuSK. ”Vi gör redan nu så mycket samarbete att vi ansåg detta vara ett naturligt steg” säger METKAs ordförande Jemi Heinilä. ”Vi tror att förändringen ger oss en bättre möjlighet att genuint nå alla yrkeshögskolestuderande i regionen” gläder sig HUMAKOs ordförande Salla Paavilainen.

”Sammanslagningen betyder inte lättnader i administrationen, med andra ord tar vi inte till uppsägningar.  Förnyelsens mål är inte besparingar utan starkare intressebevakning och bättre tjänster” förklarar Laureamkos generalsekreterare Susanna Kauppinen. ”Så klart kommer ändringar i personalen att ske, t.ex. generalsekreterare och verksamhetsledare blir chefer för resultatområden. Fusion-kårens generalsekreterare väljs med en medlemsomrösting och de nuvarande styrelserna skapar en verkställande fullmäktige tills en ny fullmäktige har blivit vald” elaborerar hon.

”En väldigt fin och modig förnyelse, och vilka synergiförmåner finns att nå!” tackar också METKAs generalsekreterare Sara Miettunen. “Yrkeshögskolelagens § 41 förutsätter att varje yrkeshögskola har en studerandekår. Ingenstans sägs dock att en och samma studerandekår inte skulle kunna agera i fler yrkeshögskolor samtidigt. En verkligen listig tolkning” skryter ASKs generalsekreterare Jenny Tabermann.

 

Tilläggsinformation:

Jemi Heinilä
Styrelseordförande
050 355 5300
jemi.heinila@metkaweb.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Ida Julin
Styrelseordförande
050 469 7406
ida@asken.fi
Arcada studerandekår – ASK

Anni Suvisuo
Styrelseordförande
044 287 7151
anni.suvisuo@laureamko.fi
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Salla Paavilainen
Styrelseordförande
045 1225030
pj.humako@humak.edu
Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO


Fullmäktigemöte 2015/02

ASKs fullmäktige möts för sitt andra möte 7.4.2015 kl. 17.00 i Lilla auditoriet i Arcada.

Som ASK medlem har du rätt att närvara på mötet. I fall du är på väg får du gärna anmäla om detta till fullmäktigeordförande Jani Räisänen på jani.raisanen(a)arcada.fi eller till generalsekreteraren Jenny Tabermann på jenny(a)asken.fi.

Information om vad som behandlas på mötet hittar du på Facebook.

Välkommen!