Kungörelse om uppskjutandet av fullmäktigeval 2014

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 9.-11.12.2014 kl. 10:00-14:00 på Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 24-30.11.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras (Se ASKs valstadga).

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet förlängs fram till 31.10.2014 kl. 15:00.

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi/val.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, 0207 699 406 att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund.

Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater.Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 31.10.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 3.11.2014 och publiceras senast 4.11.2014. Medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden efter att den fastslagits. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Helsingfors, 1.10.2014

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


Blogginlägg: Gulis Sitz 2014

Missa inte vårt inlägg på Inside Arcada om Gulis sitzarna, klicka här för att läsa det!

180914_0469

Bilderna från alla fyra sitzar hittar du på vår Flickr här.


ASK info 2014/09

askinfo2

 

ASK GROUP MÄSSA
ASK Group mässan ordnas onsdagen 24.9. Stora torget. ASK vill presentera sina samarbetsparter till studerande på Arcada. Närvarande kommer att vara Commedia, HanSe SF, HoSK, TLK som inleder halarförsäljningen på samma gång!  Andra närvarande är Nationerna, Krisjouren, Regnbågsankan och sist men inte minstkan man hälsa på Frank och hitta studieförmåner som passar i varje smak.

Efter mässan på Arcada har ASK och AES grillen varm på Cor-huset, så då gäller det bara att hämta eget grillbart.

FULLMÄKTIGEVAL
Kandidatnomineringen för ASKs fullmäktigeval 2014 är öppet fram till 26.9.2014 kl. 15.00. Alla ASK medlemmar har rätt att ställa upp i valet och rösta. I fall du är intresserad och vill ha mer information kan du besöka www.asken.fi/fullmaktige eller kontakta ASK.

STUDERANDEREPRESENTANTER

ASK söker studeranderepresentanter till följande organ i Arcada

Institutionsrådet Hälsa och välfärd: Tre studentrepresentanter (1.8.2014-31.7.2016)

Institutionsrådet Energi- och materialteknologi: Två studentrepresentanter(1.8.2014-31.7.2016)

Examensnämden: En studentrepresentant och en suppleant (1.8.2014-31.7.2016)

Masterrådet: Två studentrepresentanter (masterstudenter)(1.8.2014-31.7.2016)

STUDIEKORT
Kom ihåg att förnya ditt studiekort! Med studiekortet har du tillgång till HSL:s och VR:s biljetter till studerandepris samt till lunch för studerandepris. Dessutom kommer du åt en hel del fina förmåner genom att registrera dig på www.myfrank.fi. Det gamla studiekortet är i kraft fram till 30.9.

KOPIOR
Kopior får du köpa från ASKs office på andra våningen på Cor-huset under öppettider (Måndag-Fredag 10-12 & 13-16). I fall du har problem med kopiering eller printning kan du kontakta personalen eller styrelsen.

LUNCH BILJETTER
Kom ihåg att du kan köpa lunchbiljetter på förhand och därmed göra matkön smidigare för både dig själv och andra vid rusningstid.

Mer information om Amicas service i Arcada hittar du på Amicas hemsida


Blogginlägg: Gulis 2014

Missa inte vårt nyaste blogginlägg på Inside Arcada om Gulis intagningen!

IMG_5061

Klicka här för att läsa inlägget!

Mera bilder från Gulis intagningen hittar du på vår Flickr här.