Från kommunalvård till studerandehälsovård

Från och med 1.1.2021 kommer SHVS, Studenternas Hälsovårdsstiftelse, även att omfatta dig som studerande på yrkeshögskolan Arcada. Studenthälsans tjänster, som tidigare varit begränsad till universitetsstudenter, utvidgas genom stiftandet av Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019).

Stiftelsen är inte vinstdrivande, utan tjänsterna finansieras av staten och studerandes hälsovårdsavgifter. När reformen träder i kraft kommer FPA, Folkpensionsanstalten, att finansiera majoriteten av studenthälsan – 77 procent – och det resterande övriga – 23 procent – kommer ur studerandes ficka. Universitetens studentkårer har haft som uppgift att samla in hälsovårdsavgiften från studenterna och utgjorde läsåret 2019-2020 57€ av studentkårernas medlemskapspris, men vid årsskiftet kommer denna roll att övergå till FPA. Förändringen kommer därmed att påverka universitetens studentkårers medlemskapspris, eftersom hälsovårdsavgiften inte längre kommer att vara inräknad i medlemskapet.

För högskolestuderanden, eller närmare sagt för dig som medlem i Arcada studerandekår – ASK kommer förändringen inte att vara märkbar. Naturligtvis kommer reformen att innebära att även alla högskolestuderanden är tvungna att ta del av finansieringen av studenthälsan, vilket innebär betalning av den obligatoriska hälsovårdsavgiften. Men, kårmedlemskapet kommer inte att förändras som ett resultat av reformen. Hälsovårdsavgiften för 2021 är inte fastslagen, men den kommer med högsta sannolikhet att stiga från tidigare år på grund av utökningen av tjänsterna. 

På en riksomfattande nivå kommer reformen att innebära en ökning av användare av studenthälsan från ca 125 000 universitetsstudenter till ca 270 000 universitets- och högskolestudenter. Utökningen av tjänsterna innebär även ökning av närtjänster från 18 orter till 52 orter och från 12 serviceställen till 21 och anställdas antal kommer att öka från runt 550 personer till cirka 1000.


ASK årsfestkommitté 2020

Vill du vara med och ordna ASKs årsfest? Som medlem i årsfestkommittén får du en förstahands inblick i hur en akademisk middag för ca. 100 personer ordnas. Du får en möjlighet att ta del i planerandet och förverkligandet i årets viktigaste evenemang för ASK. Vi söker efter ivriga studerande och alumner som vill vara med och göra kvällen speciell och ge den det lilla extra. Som årsfestkommitténs ordförande fungerar styrelsens vice ordförande Ida Flemmich som även ansvarar för evenemang inom styrelsen.

I fall du är intresserad av årsfestkommittén vänligen fyll i intresseanmälan här senast 19.2.2020.

Arcada studerandekår – ASKs XXIII årsfest ordnas den 13 november 2020.


ASK intressebevakare

Arcada studerandekår – ASK söker en styrelsemedlem med fokus inom intressebevakning. Ifall du är intresserad av att arbeta med socialpolitiska frågor och att få vara med och utarbeta Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS:s utvidgning till yrkeshögskolestuderanden så ansök nu.

Personen önskas också vara intresserad av att utveckla studerandekåren, vår verksamhet och gärna ha tid att hjälpa till med andra uppdrag och tillfällen som styrelsen stöter på samt såklart ha roligt och njuta av studielivet!

Om det här verkar som något för dig skicka då ett öppet brev där du berättar lite om dig själv och varför du skulle passa med i ASKs styrelse till apply@asken.fi senast 2.2.2020.


ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2020

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2020 höll konstituerande möte 4.12.2019.

Oskari Ruuskanen (Hosk r.f.) valdes till ordförande för fullmäktige 2020.
Till första vice ordförande valdes Jonnie Lassila (Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf ) och till andra vice ordförande Fredrik Grønstrand (TLK).

Darya Karilahti valdes till ASK styrelseordförande 2020.
Övriga styrelsemedlemmar 2020 är
Joriz Baluyot
Ida Flemmich
Ellen Karlsson
Kim Lindström
Heidi Rif
Matilda Tallroth
Sebastian Tolvanen

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2019.

Mera information:
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2019 & 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406


ASK styrelse 2020?

Är du intresserad att ställa upp i ASK styrelse 2020?

Fyll då i blanketten före 28.11.2019 så kontaktar vår styrelsebildare Darya dig!

Om du har några frågor eller undrar över något kan du skicka dem till darya@asken.fi.

Du kan fylla i blanketten här!