Fullmäktigeval: Resultat

Valnämnden har den 6.11.2018 fastställt resultatet för ASK Fullmäktigeval 2019 och de invalda i Fullmäktige 2020 ser ni här. Stort tack till alla som röstat och grattis till de invalda!

”I kommande utlåtande redovisas sammanfattningen av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktigeval 2019. Antal röstberättigade för denna läsår är 1058, dvs att alla dessa har betalat ASK medlemskapet inom utsatt tid. Antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 var 22 st, numrerade från 11 till 33. Inför denna val ordnades en elektronisk förhandsröstning samt två fysiska valdagar (5.11-6.11.2019). Under sista valdagen, dvs 6.11, ordandes även beräkning av rösterna och valvaka. I år var antal förhandsröster 222, valdag 1 kom det 52 röster och valdag 2 49 stycken röster. Den sammanlagda antalet röster är 323, vilket resulterade till 29.77% röstdeltagning. I jämförelse med året 2018, var antalet röstberättigade 984, inräknade röster kom det 299 vilket resulterade i röstdeltagning av ca. 30.39%. Trots att %-andelen var större 2018, har det varit mer deltagande inom fullmäktigeval 2019. Däremot var antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 något färre än 2018. Jag, Wilhelm Nielsen tackar för min å valnämndens vägnar, vi vill önska Fullmäktige 2020 ett givande mandat!” berättar valnämndes ordförande Wilhelm Nielsen.


Fullmäktigeval: Egentliga valdagarna

Idag 5.11 och imorgon 6.11 kan du rösta vid matkön kl. 10:30-14:30!
Glöm inte att använda din röst! Nu kan du rösta i Arcada, röstningsplatsen är mellan matkön och läsesalen! 📢 

Ifall du redan förhandsröstat kan du plocka upp ditt halarmärke där! 🎉

Man måste vara ASK medlem för att rösta. Sista dagen att betala medlemskap för att få rösträtt är 6.10.2019 kl. 23:59!


Fullmäktigeval: Förhandsröstning

Den elektroniska förhandsröstningen har börjat! 📢

Alla med rösträtt har fått ett e-post med länk till röstningen, kom ihåg att du endast kan rösta en gång! Länken till den elektroniska röstningen är öppen tills 3.11.2019 23:59!

Egentliga valdagar ordnas på Arcada 5-6.11.2019 kl. 10.30-14.30.

Alla kandidater hittar du på https://www.asken.fi/val/


Nu är det dags för att nominera personer för ASK förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver, brons eller Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som har aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver, brons eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom. För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen.

Nomineringar kan lämnas i den markerade postlådan utanför ASKs office (inte möjligt 5-6.11) eller via email till kommunikations- och medlemssekreterare Maria på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 10 november 2019 kl. 16.00. Nomineringar för hedersmedlemmar kan lämnas in på samma ställe fram till 3.11.2019.

Förtjänsttecken delas ut på ASK XXII årsfest den 16 november


Zone letar bollspelskoordinator i Arcadahallen!

Är du intresserad av bollsporter och lagspel? Zone letar efter studerande vid Arcada som kan fungera som koordinator för bollsspelsturer i den nya Arcadahallen!

Ansvaret för en bollspelskoordinator inkluderar att varje vecka öppna och stänga de låsta dörrarna till idrottshallen för spelturen samt bokföra hur många deltar under turen.

Spelturen ordnas varje måndag kl. 15:00-17:00 i Arcadahallen. Det kommer regelbundet spelas någon av följande grenar; innebandy, futsal eller korgboll, idrottsgrenen bestäms på basis av koordinatorns intresse, så anmäl vilka grenar du är intresserad av!

Till koordinator kan söka vem som helst av Arcadas studerande. I bästa fall får du träna din favoritgren och ekonomiskt stöd till utrustningen – i slutet av höstterminen får alla som fungerat som koordinator ett 50 euros presentkort till Stadium som belöning!

Fyll i formuläret här om du är intresserad av att vara koordinator:  https://forms.gle/7j9EvxNUUALLobV3A

Har du frågor kan du vara i kontakt med juho.autio@zonesports.fi (eng & fi)!