Arbetsgrupp C1

Tycker du om att påverka, planera och inreda? Studerandekåren och specialföreningarna söker medlemmar i arbetsgruppen för planeringen av C1 utrymmet i Arcada. Ansök om att vara med i ett intressant project och få unik möjlighet att få planera utrymme i skolan för studerande!

Anmäl ditt intresse här: http://bit.ly/C1workinggroup


ASK pop-up

ASK ordnar pop-up på Arcada under introdagarna!

Du hittar oss på Stora Torget istället för Cor-huset måndagen 26.8.2019 9:00-15:30 och tisdagen 27.8.2019 8:00-16:00.

Kom förbi om du har frågor gällande medlemskapet i studerandekåren, ditt studiekort eller andra tjänster studerandekåren erbjuder! Du kan även ladda print kredit och köpa produkter. Om du är en äldre studerande kan du även plocka upp din dekal till studiekortet.


Kungörelse av fullmäktigeval 2019

Röstningsdagar
Egentliga röstningsdagarna 5-6.11.2019 kl. 10.30-14.30 vid Arcada.
Förhandsröstning elektroniskt 30.10.-3.11.2019.

Röstningsplats
Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.

Val av ASKs fullmäktige
Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Vallängd
Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 6.10.2019 kl. 23.59. De som inte är ASK medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 7.10.2019 och publiceras samma dag. Medlemmar har 5 varddagar på sig att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Kandidatanmälningar
Nomineringstiden öppnas den 2.9.2019 kl. 10.00 och stänger den 4.10.2019 kl. 16.00.
Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller laddas ner här. Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, wilhelm.nielsen(a)arcada.fi, generalsekreterare, andreas(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda utanför office där endast de befullmäktigade har tillgång till dem.

Klicka här för att ladda ner Kandidatanmälan blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00)

Ingående av valförbund
Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller laddas ner här.

Klicka här för att ladda ner Anmälan av valförbund blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00)

Ingående av valcirkel
Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.  En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller laddas ner här

Klicka här för att ladda ner Anmälan av valcirkel blanketten (öppnar 2.9 kl 10:00)

Helsingfors, 29.5.2019
Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


Öppettider inför sommaren

ASKs office och Cor-huset stänger för sommaren tisdagen 4.6 kl. 16:00.
Vi öppnar dörrarna igen i augusti. Ha en trevlig sommar!

Avvikande öppettider i maj:
17.5 öppet 10:00-12:00 & 13:00-15:00
23.5 öppet 10:00-12:00
30.5 stängt
31.5 stängt

Första Maj Brunch

Välkomna och fira Första Maj med ASK! 🎉

Vi anordnar traditionsenligt den bästa 1 maj brunchen på Cor-huset.
Kom och avnjuta brunchen i gott sällskap och bra väder. ☀️

Brunchen innehåller en mimosa, ett halarmärke (för de 100 första!) och en exklusiv brunchbuffé. Brunchen serveras kl. 12:00-15:00. Bastun är varm hela dagen.

Biljetter
Medlem: 7 €
Icke-medlem: 14 €

❗️ Obeservera att iår säljs alla biljetter via kide.app och inte vid dörren!

Biljetter kan köpas via Kide.app.

Ses på Cor-huset!