ASK öppnar ansökan till årsfestkommittén 2019

Vill du vara med och ordna ASKs årsfest? Som medlem i årsfestkommittén får du en förstahands inblick i hur en akademisk middag för ca. 100 personer ordnas. Du får en möjlighet att ta del i planerandet och förverkligandet i årets viktigaste evenemang för ASK. Vi söker efter ivriga studerande och alumner som vill vara med och göra kvällen speciell och ge den det lilla extra. Som årsfestkommitténs ordförande fungerar styrelsemedlem Nea Salvén som ansvarar för evenemang inom styrelsen.

I fall du är intresserad av årsfestkommittén vänligen kontakta årsfestkommitténs sekreterare Maria på maria(a)asken.fi senast 14.4.2019. Du kan även kontakta Maria för tilläggsinformation.

Arcada studerandekår – ASKs XXII årsfest ordnas den 15 november 2019.


ASK söker studeranderepresentant till Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen. I styrelsen sitter en av studerande vald person som för fram studerandes röst i bolagets styrelse. Till styrelsen kan väljas en närvaroanmäld studerande vid Arcada. Studeranderepresentanten väljs av ASKs fullmäktige och fastställs av Arcada Ab:s bolagsstämma i april. Den valbara behöver inte vara medlem i kåren.

Om du har en djup insyn i högskolepolitiken samt i högskolans verksamhet. Om du är bekant med att arbeta i en dynamisk styrelse och kan både ekonomistyrning och mötesteknik, men om du framför allt brinner för att påverkaså att Arcada är en ännu bättre plats att studera på, är du kanske den vi söker.

Mandatperioden varar i två år och inleds efter bolagsstämman 30.4.2019. Du skall vara valbar för hela mandatperioden. Styrelsen sammanträder i regel cirka 8 gånger per år på dagstid. Om du passar in på denna beskrivning och känner att detta uppdrag är något för dig, skicka då ett motiveringsbrev med bifogad cv till tove@asken.fi senast söndagen den 7.4. Valet tas av fullmäktige på fullmäktiges möte vecka 15.


SHVS-lagen godkändes!

Vi är glada över att få dela goda nyheter med er!

Den 1.3.2019 har riksdagen godkänt ett lagförslag och från och med den 1.1.2021 blir yrkeshögskolestuderande en del av SHVS:s sjukvårdskrets.

Detta är något studeranderörelsen arbetat för i över 20 år och äntligen är målet nått! Stort tack till vår takorganisation SAMOK, alla aktiva som jobbat för detta genom åren samt alla politiker som varit med för att göra detta beslut! Förändringen ökar yrkeshögskolestuderandes jämställdhet, gör lagen gällande studerandehälsovård mera tydlig och förbättrar kvalitén på hälsovårdstjänsterna. Hurra säger vi på ASK!

Du kan läsa mera om den nya SHVS-lagen på studenternas hälsovårdsstiftelses hemsida.


Praktik med lön: Kom med och göra SportAppro!

Vill du komma med och bygga upp en ny studiekultur? Är du en organiserad person som tror att kan hålla alla trådar i dina händer? Är du kungen/drottningen i sociala medier? Du blir ivrig för att du skulle ha möjlighet att komma och organisera en välfärdsevenemang för studerande?

Om du svarade ja på dessa frågor är du möjligen personen vi söker efter. Zone – yrkeshögskolornas idrottstjänster söker tillsammans med huvudstadsregionens yrkeshögskolornas kårer praktikanter för evenemanget som hålls lördag den 4.5.2019. Det är den första SportAppro som hålls i huvudstadsregionen och evenemanget hålls i Arabia i Helsingfors; runt Arcada, Diak och Metropolia kampusområden.

Vi söker:
● En praktikant för evenemangkordinator, som har ansvaret över över innehållet av evenemanget. Du kommer jobba tillsammans med projektgruppen och evenemangansvariga. Praktiken är heltid och är tiden 29.3-9.5. Lönen för praktiken är 1 200 €/månad och som totalt får du 1 431 €.

● En praktikant för marknadsföring och ansvaret för sociala medier. I samarbete med studentkårerna. Du ansvarar för kommunikation, marknadsföring för evenemanget, rekrytering och koordination för volontärer med hjälp av evenemangansvariga. Some- och marknadsförings praktiktid är 13-31.3 med 80 % arbetstid (fredagarna lediga) och 1.4-9.5 med 100 % arbetstid. Praktiklön är 1 200 €/mån och som totalt får du 2 169 €.

Vi uppskattar organisering och stresstålighet. Även tidigar erfarenheter av enememang. Erfarenheter av material i marknadsföring (t.ex. Photoshop, Canva mm.) som nyttig kunskap. Eget initiativ och tidigare samarbete/intresse med de olika studentkårerna. Om du pratar finska och engelska är du personen vi söker efter. Svenska tittas som plus.

Dina chefer och kontaktpersoner är idrotts ansvariga från kårerna. Din arbetsplats är också flexibel mellan de olika campusen.

Skicka in en kort ansökan och CV före den 28.2 till joonas.kinnunen@zonesports.fi. Berätta i din ansökan till vilken uppgift du söker till. Man får söka till båda. Vi börjar intervjua redan under ansökningstiden.

Tilläggsinformation:
Approansvarig Pinja Hyttinen, evenemang innehåll (pinja@asken.fi, tel. 040 54 64 844)
Approansvarig Alina Martikka, marknadsföring (alina.martikka@helga.fi, tel. 040 51 82 936)


TUO och JAMKO ansluter sig till vårt medlemsregister

Arcada studerandekår – ASK tog under 2018 i bruk ett gemensamt medlemsregister tillsammans med de övriga studerandekårerna i huvudstadsregionen, HUMAKO, Helga, Laureamko, Metka och O’Diako. Nu är vi också glada att informera att studerandekårerna TUO och JAMKO också blir en del av samarbetet. TUO är studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola och JAMKO är studerandekåren vid Jyväskylä yrkeshögskola.

Syftet med det gemensamma medlemsregistret är att förbättra studerandekårens tjänster och uppfylla kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordningen. ASKs medlemmar får samma service gällande medlemskapet som från sin egna studerandekår från de ovan nämnda studerandekårernas kontor.

I det gemensamma medlemsregistret kan medlemmens uppgifter ses av alla ovanstående studerandekårer, eftersom detta krävs för den gemensamma servicen. I framtiden kan man alltså också få samma service i Åbo på TUOs kontor och i Jyväskylä på JAMKOs kontor. Särskild uppmärksamhet ägnas åt medlemmarnas dataskydd: Användarna av systemen är utbildade för sina uppgifter och de har undertecknat ett dataskydds avtal. Dessutom ses mer omfattande personuppgifter endast av en begränsad användargrupp, som till huvudsak består av anställd personal vid studerandekårerna. Informationen lämnas inte vidare till andra parter än de ovannämnda studerandekårerna. Medlemsinformationen raderas automatiskt efter 13 månader från att det senaste medlemskapet tagit slut.

Du har rätt att förbjuda hanteringen av din information i medlemsregistret. Då avslutas ditt medlemskap och ditt digitala studiekort upphör att fungera. Det fysiska studiekortet kan användas tills dekalen inte längre är i kraft, men nya dekaler ges inte ut om din information inte finns i medlemsregistret. Om du vill förbjuda hanteringen av din information i medlemsregistret, kontakta e-postadressen nedan.

Ytterligare information:
Sebastian Oey
sebastian(a)asken.fi