Damma av dina bilder och bästa minnen!

Det som grundades som en förening med 3 medlemsföreningar år 1997 fyller 20-år nästa år och har utvecklats till en studerandekår med över 1100 personmedlemmar. På vägen har hunnit hända en hel del och en hel del människor varit inblandade i verksamheten. Utan var och ens insats i styrelser, fullmäktige, arbetsutskott samt deltagande i fester och evenemang skulle ASK inte vara den aktiva och välmående kår som den är idag.

Nu samlar vi in historier, berättelser, bilder och filmer från de första 20 åren. De kommer att sammanställas till en modern och tilltalande historik som ges ut under jubileumsåret. Men vad är en historik utan sina medlemmar? Skicka oss de galnaste, roligaste och bästa minnen som du har av ASK, från din studietid och/eller aktiva tid i föreningen eller studerandekåren. Berätta om det är någonting som du tycker vi absolut inte får glömma att skriva om, lyfta fram eller dokumentera i bilder. Är det någon person, en enskild insats eller helt enkelt den bästa festen som ordnats som du tycker vi inte får missa, meddela dem till mig så att vi säkert får med dem!

Bäst får ni tag i mig via telefon 05060400 eller e-post jeanette@asken.fi. Bilder kan delas via Google Foto till jeanette@asken.fi, via dropbox eller varför inte på en gammal hederlig floppy disk. Då kan den skickas till Arcada studerandekår – ASK, Majstadsgatan 11, 00560 Helsingfors

Hoppas vi hörs,

Jeanette Harf
Jubileumskoordinator

20161004_collage_ask