Det nya digitala studiekortet

Arcada studerandekår – ASK har sagt upp kontraktet med Oy Frank Students Ab tills 31.12.2018.

Detta innebär att fram tills årsskiftet fungerar Frank App som ASKs digitala studerande identifikation, men inte efter det. Vi förhandlar med Frank om en eventuell övergångsperiod där de studerande som vill ännu kan använda Franks app under nästa år.

Skälen till uppsägningen är bland annat att samarbetet inte har tjänat våra medlemmar på önskat sätt, appen har haft upprepade problem och att den inte längre är avgiftsfri.

Under hösten utvecklar ASK tillsammans med Helga, HUMAKO, Laureamko, O’Diako och TUO ett nytt gratis digitalt studerande id. Det nya studerande id är Slice-mobilapplikation, som FeedCowboy Oy producerar. Det nya id tas i bruk 1.1.2019. Mer information om när och hur den nya appen tas i bruk är på kommande inom en snar framtid.

“Det är mer än fantastiskt att utvidga Slice verksamhet även till huvudstadsregionen och att påbörja detta betydelsefulla samarbete vid årsskiftet. Slice-teamet är väldigt ivriga och förväntansfulla för att börja jobba på detta. Vi vill erbjuda genuin nytta till studerande samt jobba för studerandes bästa,” kommenterar Slice-teamet.

Det nya studerande id öppnar möjligheter till en ny typ av serviceutbud och mångsidigare studerandeförmåner. Efter långt övervägande beslöt ASK, Helga, HUMAKO, Laureamko, O’Diako och TUO att välja FeedCowboy Oy som en leverantör för det nya digitala studerande id.

En viktig orsak till att välja ett nytt digitalt studerande id var att kunna erbjuda ett större urval av lokala studerandeförmåner nära kampus samt applikationens användarvänlighet. Förändringen är en del av en bredare utveckling gällande studerandekårens digitala tjänster för att bättre uppfylla våra medlemmars behov.

Från och med januari 2019 är det inte möjligt att beställa ett fysiskt studiekort, utan studerandekårens identifiering sker endast digitalt.Till de redan beställda fysiska korten fortsätter kåren sätta dekaler som tidigare.