Dokument

Dessa dokument styr Arcada studerandekår – ASKs verksamhet, Studerandekårens verksamhet baserar sig på yrkeshögskolelagen (932/2014) 41 §. Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas föreningslagen (503/1989) på studerandekårens verksamhet.

Styrande dokumentFastställtI kraft tills
Arcada studerandekår – ASKs stadgar02.12.2019Tillsvidare
Arcada studerandekår – ASKs valstadga02.12.2019Tillsvidare
Arcada studerandekår – ASKs reglemente11.11.2019Tillsvidare
Förtjänstteckenreglement11.11.2019Tillsvidare
Georg von Wendt Pristadga15.10.2008Tillsvidare
Arcada studerandekår – ASKs specialföreningsreglemente28.03.2018Tillsvidare
Blanketter
Reseersättningsblankett
Kostnadsersättningsblankett
Ansökan om återbetalning av medlemsavgift
Grafiskt material
Arcada studerandekår – ASKs logo (svart)
Arcada studerandekår – ASKs logo (vit)