Ida Flemmich SAMOK 2023

Jag heter Ida Flemmich och studerar till kulturproducent på Yrkeshögskolan Arcada. Jag har suttit med i Arcada studerandekår – ASKs styrelse i tre år, både som tutoransvarig, vice ordförande och i år som styrelseordförande.

Jag är intresserad av att jobba för alla studerandens intressen, främja mångkulturellt och jämställt studieliv för alla yrkeshögskolesturedande i Finland, jobba för en hållbar utbildningspolitik och vara med och främja studerandenas mentala hälsa. För mig är det viktig med öppen dialog, synlig kommunikation och hållbarhet.

Jag tror att vi i under dessa förhållanden behöver starka röster som för fram studerandenas budskap i hela landet, och jag tror jag kan vara en av dessa röster.

Nimeni on Ida Flemmich ja opiskelen kulttuurituottajaksi Arcadassa. Olen istunut Arcadan opiskelijakunta ASKin hallituksessa komle vuotta: tutorivastaavana, varapuheenjohtajana ja nyt hallituksen puheenjohtajana.

Olen kiinnostunut tekemään työtä kaikkien opiskelijoiden etujen puolesta, edistämään monikulttuurista ja tasa -arvoista opintoelämää kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille Suomessa, tekemään työtä kestävän koulutuspolitiikan puolesta ja auttamaan opiskelijoiden mielenterveyden edistämisessä.
Minulle avoin keskustelu, näkyvä viestintä ja kestävyys ovat tärkeitä

Uskon että näissä olosuhteissa tarvitaan voimakkaita ääniä jotka vievät opiskelijoiden asioita eteenpäin koko Suomessa, ja minä uskon olevani yksi näistä äänistä.

My name is Ida Flemmich and I study to become a Cultural Manager at Arcada University of Applied Sciences. I have been a member ot Arcada Student Union – ASK board for three years: as the Tutoring responsible, vice Chairperson and now Chairperson of the board.

I am interested of working for al students interests, promote multicultural and equal study life for all students in Finland, work for a sustainable education policy and be involved in promoting students’ mental health. For me, open dialogue, visible communication and sustainability are important.

I believe that in these circumstances we need strong voices that convey the students’ message throughout the country, and I think I am one of those voices.

  • Jobba för hållbar och jämställd utbildningspolitik
  • Jobba för att integrera internationella studeranden till Finland
  • Främja studerandes mentala hälsa

  • Kestävän ja tasa arvoisen koulutuspolitiikan puolesta
  • Integroida kansanväliset opiskelijat Suomeen 
  • Edistää opiskelijoiden mielenterveyttä

  • Work for a sustainable and equal education policy 
  • Integrate international students to Finland 
  • Promote student mental health