Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Fullmäktige höstmöte 2021

22 november, 2021 @ 17:00 - 20:00

Välkomna på fullmäktiges höstmöte! 🍂

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av (2) två protokolljusterare samt (2) två rösträknare
4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
5. Beviljande av närvaro- och yttranderätt
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022
8. Arvoden för verksamhetsåret 2022
9. Verksamhets- och projektbidrag till specialföreningarna för verksamhetsåret 2022
10. Budget för verksamhetsåret 2022
11. Val av revisor samt suppleant för revisorn eller revisionssamfund för 2022
12. Val av styrelsebildare
13. Val av tre nya representanter till Äldres Råd
14. Presentation av styrelsen framlagt bokslut samt revisionsberättelse
15. Fastställande av bokslut och beslut gällande eventuella åtgärder som bokslutet föranleder
16. Bevilja ansvarsfrihet till styrelse och övriga redovisningsskyldiga
17. Val av studeranderepresentanter och suppleanter till kvalitetsråd
18. Val av suppleant till omprövningsnämnden
19. Styrelsen informerar
20. Arcada ab styrelse informerar
21. Specialföreningarna informerar
22. Övriga ärenden
23. Avslutande av mötet

Alla ASKs medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges möten. Vänligen använd ditt fullständiga namn om du deltar på mötet via Zoom.

//

Welcome to the Delegate fall meeting! 🍂

Agenda
1. Opening of the meeting
2. Choosing the minute taker
3. Choosing the minute auditors and vote counters
4. The meetings legality and quorum
5. Granting attendance and speaking rights
6. Approval of the agenda
7. Operational plan for 2022
8. Emolument for 2022
9. Grants and project contributions to the student associations for 2022
10. Budget for 2022
11. Election of auditor for the financial year 2022
12. Election of three new members to the Council of Elders
13. Election of Board negotiator
14. Presentation of the annual report and the books
15. Approval of the annual report and the books
16. Granting discharge to those responsible
17. Election of a student representative and a deputy for Arcada’s Quality Council
18. Election of a student representative deputy for the Board of Review
19. The Board informs
20. Arcada ab board informs
21. The Associations inform
22. Other matters
23. Ending of the meeting

All ASK members have right to attend and speak at Delegate meetings. All official documents are in Swedish but if needed discussions can be held in English. Please use your full name if you are taking part in the meeting through Zoom.

Detaljer

Datum:
22 november, 2021
Tid:
17:00 - 20:00
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar:
https://arcada.zoom.us/j/69719824066

Plats

Arcada, Lilla auditoriet, F249
Jan-Magnus Janssons plats 1
Helsingfors, 00560 Finland
View Plats Website

Arrangör

ASK
E-post:
info@asken.fi
View Arrangör Website